Olemme osa Coronariaa

Viestintä täytyy ottaa vakavasti

Sähköposti on erittäin kätevä tapa pitää yhteyttä. Samoin tekstiviestit. Nykyiset tekstarisovellukset (kuten Whatsapp) ovat niin ikään käteviä kun niissä voi luoda ryhmiä, joissa jakaa nopeasti tietoa. Mutta asiakasviestinnässä nämä kaikki menetelmät ovat turvattomia ja niitä ei voi käyttää edes asiakkaan luvalla. Tietosuojavaltuutettu sanoo näin sähköpostin käytöstä: “Jo tieto potilassuhteesta voidaan katsoa arkaluonteiseksi tiedoksi. Näin ollen suojaamattoman sähköpostin käyttö potilastietojen lähettämiseen ei lähtökohtaisesti voida pitää tietosuojavaatimukset täyttävänä.” Ja näin tekstiviestin käytöstä: “Tekstiviestin ei tule sisältää käsittelyn tarkoituksen (ajanvaraukseen liittyvän tiedon) kannalta tarpeettomia tietoja, koska käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomia tietoja ei ole laillista käsitellä ei edes rekisteröidyn/potilaan suostumuksella. Näin ollen tekstiviestin sisältö tulisi rajoittaa, potilasturvallisuus huomioon ottaen, käsittelyn tarkoituksen kannalta välttämättömiin tietoihin. Kuten edellä olevista seikoista käy imi, pelkästään tekstiviestin kustannustehokkuus ei voi olla perusteluna henkilötietojen käsittelyn laillisuuden arvioinnissa.” Terapeijassa olemme ratkaisseet tämän asian niin, että kaikille terapeuteille on avattu turvallinen sähköpostiyhteys Turvaposti.fi palvelun kautta. Terapeutti lähettää sähköpostin asiakkaalle ja laittaa salasanan menemään samalla asiakkaan puhelimeen. Sähköpostin saa ainoastaan auki tällä salasanalla. Asiakas voi puolestaan lähettää myös meille viestin turvapostin avulla. Hänellä ei tarvitse olla sovellusta itsellään, vaan se mahdollistuu kun terapeutilla on turvallinen yhteys. Miksi Whatsapp ei ole turvallinen? Whatsapp on Facebookin omistama palvelu. Facebook siis omistaa kaikki numerot, mitkä sinne syötetään ja uusimman uutistensa mukaan he suunnittelevat ryhtyvänsä käyttämään näitä numeroita suoramarkkinointitarkoituksiin. Puhelinnumerolla on todella paljon helpompaa varmistaa ihmisen henkilöllisyys kuin vain sähköpostin perusteella. Näin ollen, jos sinulla on Whatsapp, mikä tahansa Facebookmarkkinointia käyttävä yritys voi saada Facebookin kautta henkilötietosi selville ja suoramarkkinoida sinulle tuotteitaan. Jos perustat vanhempien kanssa Whatsapp-ringin, teidän kaikkien puhelinnumerot tallentuvat Facebookin suoramarkkinointitietokantaan. Whatsapp viestit voi näennäisesti salata. Salaus ei ole kuitenkaan tiettävästi HIPAA-standardin mukainen, joka...

Miten terveys- ja hyvinvointialan ammattilainen valmistautuu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin (+ ilmainen tarkastuslista!)?

Mitä tietosuojavelvoitteita terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisen tulee päivittäisessä toiminnassaan huomioida? Entä miten uusi EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa toimintaan? Mihin kaikkeen täytyy valmistautua ja miten? Näitä kysymyksiä miettii varmasti useampikin terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisille. Lainsäädännössä asetetut tietosuojavelvoitteet voivat tuntua vaikeaselkoisilta ja niiden käytännön toteuttaminen epäselvältä. Erityisesti nyt kun lainsäädäntö on uuden tietosuoja-asetuksen myötä muuttumassa, monelle nousee mieleen ajatus siitä, osaanko varmasti huomioida toiminnassani kaikki lain asettamat vaatimukset. Uusi asetus on syytä opiskella huolella, sillä se antaa kansalliselle valvontaviranomaiselle mahdollisuuden määrätä hallinnollisia seuraamusmaksuja, mikäli tietosuojavaatimuksia ei noudateta vaaditulla tavalla. Uusien tietosuojavelvoitteiden huomioiminen käytännön arjessa ei kuitenkaan ole rakettitiedettä. Kun on hyvä yleiskäsitys siitä, mitä uusia vaatimuksia terapeutin tulee päivittäisessä työssään huomioida, on helppo luoda tarvittava dokumentaatio ja suunnitella itselle sopivat toimintatavat, joilla lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen toimii saumattomasti osana arkista työskentelyä. Listaamme tässä blogikirjoituksessa asioita, jotka jokaisen terveyden- ja hyvinvoinnin ammattilaisen tulee ottaa huomioon ennen kuin uusi asetus astuu voimaan. Yksilön oikeudet vahvistuvat Jokainen terveyden- ja hyvinvointialan ammattilainen käsittelee työssään päivittäin henkilötietoja. Erilaisia rekistereitä on paljon – on asiakasrekistereitä, erilaisia markkinointirekistereitä sekä tietysti rekistereitä potilaaseen liittyvistä tiedoista. Henkilöä, jonka henkilötiedot on talletettu rekisteriin, kutsutaan rekisteröidyksi. Rekisteröidyllä on jo nykyisen henkilötietolain mukaan oikeus muun muassa tarkastaa omat tietonsa sekä vaatia niiden oikaisua ja poistamista rekisteristä. Toisaalta erityissääntely velvoittaa tiettyjen potilastietojen säilyttämiseen laissa määritellyn ajan, halusi rekisteröity tätä itse tai ei. Asetus säilyttää nämä vanhat oikeudet, mutta tarjoaa rekisteröidylle entistä vahvemman kontrollin omiin tietoihinsa. Jatkossa rekisterinpitäjien tulee esimerkiksi antaa rekisteröidyille yhä enemmän, läpinäkyvämmin ja selkeämmin tietoa siitä, miten heidän tietojaan käsitellään ja miksi. Toisaalta uusi kansallinen arkisto Kanta on muuttanut potilastietojen säilyttämiseen liittyviä vaatimuksia. Ne ammattilaiset joita potilastietojen säilyttäminen koskee on helpottavaa kuulla, että tietosuojanäkökulmasta...

Protected: Näin ohjaan yhteisöä: Ylimääräinen extra-oppitunti

Näin ohjaan yhteisöä: Syvennytään vielä suunitelman kohtiin 6 & 7 Ohjeet sinulle: 1. Katso alla oleva oppitunti 2. Mieti erityisesti mitä videolla esitettyjä kohtia olet itse valmis kokeilemaan ja käyttämään, ts. mitkä sopivat sinun tapaasi toimia 3. Jos olet ammatinharjoittaja, lue Kelan standardista erityisesti s. 16 –> ja kohta päätösvaihe (standardi löytyy linkkinä alla) 4. Lue myös Lastenneurologien kannanotto hyvästä kuntoutuskäytännöstä 5. Kokeile seuraavalla kerralla pulmiin törmätessäsi yhtä niistä strategioista joita ehdotan! 00:00 Miksi tämä video-oppitunti? 03:50 Miten lähestyä niitä yhteisöjä jotka eivät ryhdy tekemään mitään vaikka on sovittu? 04:24 Laita terapia tauolle 07:19 Anna lähi-ihmisille aikaa, jatka terapiaa ilman yhteisöä 08:49 Edistyykö tavoitteet pelkästään sillä että sinä näet lasta? 09:50 Vaihda paikkaa 11:03 Soita lähettävälle taholle 11:55 Hanki työnohjausta 13:10 Kaikkia ei voi auttaa 14:35 Sano asiat rehellisesti 17: 30 Älä masennu!! 18:30 Mitä teen jos perhe kieltäytyy yhteistyöstä? 21:10 Milloin terapia lopetetaan? 27:24 3 Case-esimerkkiä elävästä elämästä KELAN STANDARDI HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ   Kiitos sinulle...
Minkälaisten asiakkaiden kanssa olen käyttänyt uutta äänituntumasoitinta, Taikofonia

Minkälaisten asiakkaiden kanssa olen käyttänyt uutta äänituntumasoitinta, Taikofonia

– Eniten Taikofonista ovat hyötyneet mm. autistiset, kehitysvammaiset, AVH-kuntoutujat, muistisairaat, kipupotilaat, masentuneet, univaikeuksista kärsivät ja teini-ikäiset. Taikofonilla äänisisällön kuunteleminen perustuu vibroakustiikkaan, mikä tarkoittaa äänisisällön aistimista tunnon ja kuulon avulla. – Myös asiakkaat, jotka ovat motorisesti kömpelöitä ja oman kehon hallinta on puutteellista, ovat paremmin löytäneet omat raajansa ja toimintojen aloittaminen on helpottunut. – Musiikkivalinnalla voi vireystasoa nostaa tai laskea tarpeen mukaan. – Aistitiedon käsittelyn häiriöistä kärsivät ovat voineet totutella mielimusiikin avulla tuntokokemuksiin. Niin aistiyliherkät  kuin aistimuksia halajavat ovat saaneet heitä motivoivalla tavalla tunto- ja äänikokemuksia. – CP-vammaisilla hyöty on ollut siinä, että lihasten jäykkyys (spastisuus) on helpottunut ja näin ollen venyttelyharjoitukset ovat olleet huomattavasti tehokkaampia ja miellyttävämpiä. Tällaisia kommentteja olen saanut etenkin NDT-terapeuteilta. – Puheterapeuttien palautteissa on ollut kommentteja siitä, että Taikofon on parantanut vuorovaikutusta. Täysin puhumattomat asiakkaat ovat voineet kuvien avulla valita lempimusiikkiaan, ja kädet Taikofonin päällä musiikin kuuntelemisesta on tullut yhteinen, jaettu kokemus. – Taikofonista iholle, koko keholle tulevat ääniaallot selkeyttävät puheen ja äänteiden erottelua. – Monet musiikkiterapeutit ovat löytäneet Taikofonista uuden välineen työhönsä. – Sairaalaympäristössä musiikki on aktivoinut muistisairaiden ja AVH-kuntoutujien toimintoja. Tässä tietenkin on tärkeää musiikin valinta. Rytmikäs musiikki helpottaa toimintoihin ryhtymistä paremmin kuin hempeä, melodinen musiikki. – Muistelot ja keskustelut lähtevät helposti vauhtiin tutun, muistoja herättävän musiikin myötä. Musiikki on sananmukaisesti käsin kosketeltavissa kuntoutujan sylissä Taikofonin pinnalta. Lisää infoa www.taikofon.fi sivuilta ja tietenkin Facebookissa. Lisätietoja: Mirja Linjama, toimintaterapeutti, Flexound Systems Oy, mirja@flexound.com (040-512...

Protected: Näin ohjaan yhteisöä – toinen webinaari

Hei! Kiitos kaikille yhteisestä keskustelusta. Ja kiitos tästä kurssista. Opin ittekkin aivan älyttömästi taas yhteisön ohjaamisesta. KIITOS siis kuuluu myös sinulle!   TÄSSÄ ON OSALLISTUMISTODISTUKSESI! <— Klikkaa ja lataa Tässä vielä linkit Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet kurssin “jonotuslistalle” (verkkokurssi toteutuu syksyllä). Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun ABC- verkkokurssille (alkaa maaliskuun...
Taikofon Therapy, äänituntumasoitin

Taikofon Therapy, äänituntumasoitin

Taikofon on uusi tapa kuunnella musiikkia ja äänikirjoja sekä nauttia elokuvan ja pelisovellusten äänistä kaikilla aisteilla. Taikofon ei ole kaiutin, vaan sen sisällä on värähtelevä soitinyksikkö, josta ääniaallot kumpuavat. Tästä syntyy Taikofonin pinnalle väreilevä tuntuma, jonka aistii iholla ja syvemmälläkin kehossa. Tätä kokonaisvaltaista äänen aistimista kutsutaan myös kehokuunteluksi. Taikofonia on nyt kehitelty pari vuotta Flexound System Oy:ssä ja se on  ollut mm. Terapiakeskus Terapeijan eri terapeuteilla koekäytössä. Alla kysymyksiä ja vastauksia, joita minulle on usein esitetty: Mitä musiikkia/äänisisältöä Taikofonilla kannattaa soittaa? Mitä tahansa musiikkia, mutta myös äänikirjojen kuuntelu on mukavaa, kun ei jaksa illalla väsyneillä silmillä lukea. Myös luki-vaikeuksista kärsivät tai AVH:n jälkitilan vuoksi lukemaan kykenemättömät voivat Taikofonin kautta syventyä kirjojen maailmaan. Jos haluat vahvoja tuntokokemuksia, niin valitse silloin paljon bassoa sisältävää musiikkia! Mistä Taikofoniin saa äänisisältöä? Äänisisällön voi vapaasti valita omalta mobiililaitteelta, jossa on bluetooth-yhteys, esim. Spotifysta, YouTubesta, nettiradiosta  tai lataamastasi musiikista. Voiko Taikofon aiheuttaa kuulohaittoja, jos sillä kuuntelee liian pitkään tai liian kovaa? Taikofonilla ei saa kuulohaittoja. Nykyään kuunnellaan paljon musiikkia kuulokkeilla ja siinä on helposti kuulovaurion riski. Taikofon on suunniteltu kuunneltavaksi hyvin läheltä tai korva kiinni Taikofonissa. Merkittävä ero kuulokkeiden ja Taikofonin välillä on se, että koko Taikofonin pinta säteilee ja värähtelee ääntä. Kuulokkeista ja kaiuttimista ääni tulee pieneltä alueelta ja tällöin äänenvoimakkuus alueen lähellä voi olla liian suuri. Taikofonin patentoidussa ratkaisussa äänenvoimakkuus ei ole missään kohdassa liian voimakas, mutta ääni on silti voimakkaasti aistittavissa tuntuman myötä. Onko Taikofon samanlainen laite kuin myytävät sairaalatyynyt tai kaiuttimet? Taikofon ei ole kaiutin, vaan sen sisällä on värähtelevä Flexound Xperience-moduuli. Se on soitinyksikkö, joka luo uniikin uuden äänituntumakokemuksen, eräänlaisen äänisaarekkeen. Taikofon on myös suunniteltu kestämään reipastakin käsittelyä. Johdot ja...