Olemme osa Coronariaa
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Kommunikoinnin kolmion ja kulmakivien avulla päästään mittaamaan kuntoutuksen vaikuttavuutta Kuntoutuksen tai opetuksen tuloksellisuutta on usein vaikea mitata erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisten sekä autististen ihmisten kohdalla. Edistymisen mittausta kuitenkin tarvitaan, kun mietitään erilaisia asiakkaan tukitoimenpiteitä. Sillä vain silloin voidaan tietää, auttaako joku tietty toimenpide, kuntoutus-  tai opetusmenetelmä vai ei. Olemme kumpikin olemme tehneet töitä puheterapeutteina yli 30 vuotta ja osan siitä toteuttaen Kelan vaikeavammaisten pitkäkestoisia terapioita. Erikoistumisemme autisminkirjon lapsiin lähti 20 vuotta sitten yhteisestä tarpeesta ymmärtää autistisia lapsia. Perustimme yhdessä Emilia Nivanpää-Hukin kanssa ”autismikerhon”, jonka kokouksissa pohdimme miten voimme parhaiten auttaa näitä lapsia. Tämä matka on vienyt meitä ympäri maailman erilaisiin koulutuksiin: PECS koulutus, PRT menetelmä, ESDM (Early Start Denver Model), Hanen ITT (It takes two to talk) ja More Than Words vain muutamia mainitaksemme. Koska teemme Kelan vaikeavammaisten terapioita, meidän on noudatettava Kelan standardia. Kela pitää terapioiden painopistealueina arjen toimintakykyä ja osallisuutta arjessa. Suomenkielistä kuntoutuksen arviointimateriaalia on olemassa hyvin vähän. Puheen ymmärtämiseen ja tuottamiseen on olemassa monenlaista mittaria, mutta itse kommunikaation edistymiseen ei ole testistöä. Hyvä kommunikoinnin määritelmä auttaa näyttämää miten kuntoutus puree Yleiset kommunikaation määritelmät ovat hyvin laajoja tai väljiä ja niiden avulla on vaikea asettaa kuntoutukselle täsmällisiä tavoitteita.  Myös kuntoutuksen edistymisen arviointi niiden varassa on vaikeaa. Vuosien työn saatossa ryhdyimme ”autismikerhossamme” ymmärtämään, että tarvitsemme paremman määritelmän kommunikoinnille. Tämä oli lähtökohtamme, kun lähdimme kehittämään Kommunikaation kolmio -tarkastelumallia. Tämä tarkastelumalli ja siihen kiinteästi kuuluvat Kommunikaation kulmakivet ovat hioutuneet työkokemuksemme myötä. Kommunikaation kulmakivet ovat se välttämätön perusta, jonka varaan toimiva kommunikaatiotaito rakentuu. Kommunikaation kolmion avulla tarkastellaan kulmakivien lisäksi kommunikaation käyttötarkoituksia, kommunikaatioon käytettäviä välineitä ja näiden kaikkien suhdetta toisiinsa. Konkretia auttaa kuntoutuksen tai opettamisen painopisteiden hahmottamisessa Kommunikaation kolmio muodostuu kolmesta itsenäisestä, mutta...