5 päivän koulutuskokonaisuus

CP-vammaisen asiakkaan kuntoutuksen keskeiset elementit moniammattillisesti 

Opi diagnoosiryhmittäin:

  • Analysoimaan ja tunnistamaan miten terapian tulee edetä
  • Paneutumaan yksilön kannalta oleellisiin tarpeisiin ja näkemään toimintojen haittoja ja vahvuuksia
  • Mitkä kuntoutuskäytännöt perustuvat näyttöön
  • Sekä fysioterapeutin että toimintaterapeutin näkökulmasta miten moniammatillinen terapia edistää lapsen toimintakykyä. Tämä auttaa sinua tekemään tehokkaampaa moniammatillista terapiaa.
  • Erityisesti käyttämään Kelan kuntoutusstandardissa edellytettävää ICF-viitekehystä kuntoutuksen suunnittelussa ja arvioimisessa
  • Koulutus sisältää sekä näyttöön että kokemukselliseen tietoon perustuvia kuntoutusmenetelmiä. 
  • Kouluttajina toimivat kokeneet, NDT-koulutetut fysioterapeutit sekä toimintaterapeutti

Kelan kilpailutukseen sopiva pitkä viiden päivän koulutuskokonaisuus jakautuu 3 osaan (voit ilmoittautua yhteen tai kaikkiin osiin):

9.-10.3.2017 klo 8.30-16.00 (2 päivää): 1. osa: Hemi- ja diplegia 495 e (sis.alv)

Tässä osassa käsittelemme hemi- ja diplegisen asiakkaan terapian toteutusta ICF viitekehyksen kautta. Näytämme paljon asiakasesimerkkejä terapiasta jakuntoutuksen etenemisestä. Pilkomme palasiksi miksi olemme valinneet tietyt kuntoutusmenetelmät. 

31.8.-1.9.2017 klo 8.30-16.00 (2 päivää): 2. osa: Hypotonia ja tetraplegia 495 e (sis.alv)

Tämä osa kattaa hypotonisen asiakkaan, sekä tetraplegia-asiakkaan terapian tärkeimmät osa-alueet. Opit käyttämään ICF-viitekehystä kun arvioit ja teet asiakkaasta lausuntoja. Jatkamme näyttöön perustuvien kuntoutusmenetelmien opettamista sinulle ja näytämme esimerkkejä kuntoutusprosesseista. Saat kädentaitoja ja helppoja heti kuntoutukseen ja arkeen vietäviä vinkkejä. 

10.11.2017 klo 8.30-16.00 (1 päivä): 3. osa: Monivammaisuus 265 e (sis. alv)

Tässä osassa käymme läpi monivammaisen asiakkaan terapian suuntaviivat. Mistä lähdet liikkeelle monivammaisen lapsen kanssa? Opit varmistamaan että teet tutkimukseen perustuvia kuntoutustoimenpiteitä. Viitekehyksenä toimii edelleen ICF. Saat käytännön vinkkejä ja näet videoituja asiakasesimerkkejä. 

Kouluttajina toimivat:

Oili Alasalmi, toimintaterapeutti NDT Bobath-kouluttaja

Eija Helminen, fysioterapeutti, OPT4, NDT, Lasten fysioterapian erikoisasiantuntija. 

Hanna Helminen, fysioterapeutti, NDT, OPT 4, lymfaterapeutti, BBAT III

Nita Tolvanen, fysioterapeutti, NDT ja vauvaterapeutti, lasten fysioterapian erikoisasiantuntija, faskiamanipulaatio taso 2

Reetta Tuomisto, fysioterapeutti, NDT Bobath-kouluttaja

© Terapeija 2016