Olemme osa Coronariaa

Kuntoutujalle

Hyvä kuntoutuja
Tervetuloa yhteistyöhön kanssamme!

Kuntoutuksenne aloittanut terapeutti kuuluu Terapiakeskus Terapeija -nimiseen työyhteisöön. Terapeijassa työskentelee 40 kuntoutukseen perehtynyttä terapeuttia: fysio-, toiminta-, puhe-, musiikkiterapeutteja. Kukin yksittäinen terapeutti saa työhönsä tarvitessaan tukea moniammatilliselta tiimiltämme.

Terapeija on tehnyt jo 25 vuotta moniammatillista ja monialaista työtä, jossa koko työyhteisön kokemusta ja muiden terapialajien erikoisosaamista käytetään hyväksi kuntoutuksessa. Työhömme on alusta asti kuulunut lähiyhteisön ohjaus ja kuntoutuksen vieminen arkeen, kotona, harrastuksissa, koulussa, työpaikalla.

Jokainen Terapeijan terapeutti syventää säännöllisesti ammattitaitoaan laaja-alaisella koulutuksella. Terapeijalaiset myös kouluttavat muita, toimivat luennoitsijoina alan seminaareissa ja tekevät tutkimus- ja kehitystyötä.

Asiakkaamme saavat lääkinnällistä kuntoutusta lähettävän kuntoutustyöryhmän ja kuntoutujan kanssa tehdyn yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutussuunnitelma määrittelee terapian keston (30/45/60 min), tiheyden ja määrän. Terapia voi olla säännöllistä yksilöterapiaa, kontrolliluonteista ohjausta tai yhteisterapiaa toisen terapeutin tai kuntoutujan kanssa. Terapian tulee vakuutussyistä tapahtua kuntoutussuunnitelman määräämässä paikassa (vastaanotto-, koulu-, kotikäyntinä).

Terapia sisältää arkipäivän askareita, ohjattuja harjoituksia yksin tai ryhmässä, lähiyhteisön ohjausta, kuntoutuksen viemistä arkeen sekä apuvälineiden käytön ohjausta ja seurantaa. Terapian tavoitteet tarkentuvat terapiajakson kuluessa. Terapia-aikaan sisältyy myös kuulumisten vaihto, kirjaaminen terapiavihkoon ja jatkosta sopiminen.

Kuntoutuksen tarkoituksena on edistää kuntoutujan taitoja, toimintavalmiuksia ja selviytymistä omassa arkiympäristössään. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä edellyttää terapeutilta yhden kirjallisen palautteen toimittamista jakson päättyessä. Kuntoutuja antaa oman kirjallisen palautteensa terapiasta ja kuntoutuksen edistymisestä, jonka terapeutti liittää palautteeseensa. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä sekä kuntoutuja arvioivat terapiasta saavutetun hyödyn ja määrittävät jatkokuntoutuksen tarpeellisuuden.

Terapiassa opittujen ja harjoiteltujen taitojen siirtyminen arkipäivään vaatii paljon kannustusta, rohkaisua, toistoja ja säännöllistä yhteistyötä kuntoutujan ja koko lähiyhteisön kanssa. Yhteiset pelisäännöt ja toimintamuodot sovimme kanssanne tehdyn terapiasopimuksen/suunnitelman pohjalta.

Yhteistyöterveisin

Terapeijan terapeutit
www.terapeija.fi