Olemme osa Coronariaa

Vanhemmille

Vanhemmille

Hyvät vanhemmat
Tervetuloa yhteistyöhön kanssamme!

Lapsenne kuntoutuksen aloittanut terapeutti kuuluu Terapiakeskus Terapeija -nimiseen työyhteisöön. Terapeijassa työskentelee 40 kuntoutukseen perehtynyttä terapeuttia: fysio-, toiminta-, puhe-, musiikkiterapeutteja. Kukin yksittäinen terapeutti saa työhönsä tarvitessaan tukea moniammatilliselta tiimiltämme.

Terapeija on tehnyt jo 25 vuotta moniammatillista ja monialaista työtä, jossa koko työyhteisön kokemusta ja muiden terapialajien erikoisosaamista käytetään hyväksi lapsen ja nuoren kuntoutuksessa. Työhömme on alusta asti kuulunut perheen ja lähiyhteisön ohjaus ja kuntoutuksen vieminen arkeen, kotona, harrastuksissa, päiväkodissa ja koulussa.

Jokainen Terapeijan terapeutti syventää säännöllisesti ammattitaitoaan laaja-alaisella koulutuksella. Terapeijalaiset myös kouluttavat muita, toimivat luennoitsijoina alan seminaareissa ja tekevät tutkimus- ja kehitystyötä.

Asiakkaamme saavat lääkinnällistä kuntoutusta lähettävän kuntoutustyöryhmän ja vanhempien kanssa tehdyn yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutussuunnitelma määrittelee terapian keston (30/45/60 min), tiheyden ja määrän. Terapia voi olla säännöllistä yksilöterapiaa, kontrolliluonteista ohjausta tai yhteisterapiaa toisen terapeutin tai lapsen kanssa. Terapian tulee vakuutussyistä tapahtua kuntoutussuunnitelman määräämässä paikassa (vastaanotto-, koulu-, koti- tai päiväkotikäyntinä).

Terapia sisältää arkipäivän askareita, ohjattuja harjoituksia yksin tai ryhmässä, lapsen lähiyhteisön ohjausta, kuntoutuksen viemistä arkeen sekä apuvälineiden käytön ohjausta ja seurantaa. Terapian tavoitteet tarkentuvat terapiajakson kuluessa. Terapia-aikaan sisältyy myös lapsen kuulumisten vaihto, kirjaaminen terapiavihkoon ja jatkosta sopiminen.

Kuntoutuksen tarkoituksena on edistää lapsen taitoja, toimintavalmiuksia ja selviytymistä omassa arkiympäristössään. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä edellyttää terapeutilta yhden kirjallisen palautteen toimittamista jakson päättyessä. Kuntoutuja ja/tai vanhemmat/huoltajat antavat omat kirjalliset palautteensa terapiasta ja kuntoutuksen edistymisestä, jotka terapeutti liittää palautteeseensa. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä sekä vanhemmat arvioivat terapiasta saavutetun hyödyn ja määrittävät jatkokuntoutuksen tarpeellisuuden.

Terapiassa opittujen ja harjoiteltujen taitojen siirtyminen lapsen arkipäivään vaatii paljon kannustusta, rohkaisua, toistoja ja säännöllistä yhteistyötä perheen ja koko lähiyhteisön kanssa. Yhteiset pelisäännöt ja toimintamuodot sovimme vanhempien kanssa tehdyn terapiasopimuksen/suunnitelman pohjalta.

Yhteistyöterveisin

Terapeijan terapeutit
www.terapeija.fi