Olemme osa Coronariaa

Musiikin vaikutus näkyy aivoissa

Kirjoittaja musiikkiterapeutti Päivä Saukko

nuotit2

Musiikki vaikuttaa ihmisiin. Sen huomaavat päivittäin musiikin ammattilaiset ja kaikki muutkin ihmiset, joille musiikki on tärkeä osa elämää. Musiikin vaikutukset tuntuvat sekä kehossa että pään sisällä. Musiikki voi rentouttaa tai piristää. Musiikki tuo mieleen tunteita, muistoja ja mielikuvia. Musiikki yhdistää ihmisiä ja tuottaa hyvää mieltä. Musiikki on myös monipuolinen kuntoutuksen väline.

Osallistuin viime kesänä erittäin mielenkiintoiseen symposiumiin Helsingin yliopistolla. Se oli nimeltään Neurodynamics of language and music. Järjestäjänä toimi monitieteinen tutkimusverkosto CICERO Learning. Kahden päivän aikana yli 40 kansainvälistä tutkijaa esitteli viimeaikaisia tutkimuksiaan. Kaikki esitykset käsittelivät eri näkökulmista sitä, miten kieli ja musiikki prosessoituvat aivoissa. Musiikki kiinnostaa aivotutkijoita, koska se aktivoi kuuloaivokuoren lisäksi hyvin laajasti muitakin aivoalueita.

Aivotutkijoiden mittausmenetelmillä voidaan tutkia aivojen rakenteita ja sähköistä toimintaa. Ennen ja jälkeen -mittausten avulla havaitaan, onko jotain muutosta tapahtunut esim. musiikin harrastamisen tai musiikkia hyödyntäneen kuntoutuksen seurauksena. Professori Mari Tervaniemi Kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä on tutkinut mm. musiikin ammattilaisia ja harrastajia. Hänen mukaansa tutkimusnäyttöä on nyt kertynyt riittävästi todistamaan, että musiikki tuottaa sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia aivoissa.

Symposiumissa sai hyvän kuvan siitä, kuinka paljon ja monipuolisesti Suomessa todella tehdään musiikkiin liittyvää aivotutkimusta. Mitä aivoissa tapahtuu, kun improvisoidaan yhdessä eli osallistutaan musiikilliseen ”keskusteluun” soittimilla? Edistääkö miellyttävän musiikin kuuntelu oppimista? Onko musiikkiin perustuvasta kuntoutuksesta hyötyä kuulovammaisille lapsille – entä AVH-kuntoutujille?

Musiikkiterapeuttina voin ilokseni todeta, että aivotutkijat ovat jo tehneet jonkin verran yhteistyötä musiikkiterapeuttien kanssa sekä Suomessa että muualla maailmassa. Kuntoutuksen tutkimuksessa on omat haasteensa, mutta odotan innolla, että tutkimusyhteistyö jatkuu. Minä olen ainakin valmis lähtemään mukaan, jos tilaisuus tarjoutuu.

Päivi Saukko

FT, musiikkiterapeutti, psykologi