Olemme osa Coronariaa

Palvelut

Terapiaa kaikilla aisteilla

Terapiakeskus Terapeija on yksityinen kuntoutukseen, tiedontuottamiseen, verkkokuntoutukseen ja koulutukseen erikoistunut palvelukeskus. Toimintamme alkoi 90 -luvun alussa ja olemme panostaneet perustamisestamme lähtien korkeaan laatuun. Investoimme systemaattisesti välineistöömme, toimintaympäristöömme sekä erityisesti koulutukseen ja laadunhallintaan.
Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä (2016) Panostamme moniammatilliseen kuntoutukseen tiiminä.

Terapeijassa työskentelee 60 fysio-, toiminta-, puheterapeuttia, psykoterapeutti ja musiikkiterapeutti

Tarjoamme:

  • Fysioterapiaa
  • Toimintaterapiaa
  • Puheterapiaa
  • Psykoterapiaa
  • Musiikkiterapiaa
  • Teemme arvioita ja tutkimuksia

Koulutamme, konsultoimme ja tarjoamme työnohjauspalveluja.
Toimimme kouluttajina sekä luennoitsijoina alan seminaareissa koti- ja ulkomailla.

Tätä arvostamme

Myönteinen ja luottamuksellinen suhde asiakkaaseen, lapseen ja hänen perheeseensä on työmme perusta. Arvostamme rakentavaa yhteistyötä ja hyvää tiedonkulkua. Pyrimme joustavasti vastaamaan asiakkaan muuttuviin kuntoutustarpeisiin ja terapioiden toteutumiseen liittyviin toiveisiin. Mikäli mahdollista, sama terapeutti pysyy asiakkaan kanssa koko terapiasuhteen ajan.

Vahva osaaminen

Työntekijämme ovat kokeneita kuntoutuksen ammattilaisia, jotka ovat aidosti innostuneita työstään ja sen kehittämisestä. Panostamme jatkuvaan uudistumiseen, koulutukseen ja työnohjaukseen.

Moniammatillinen yhteistyö

Jokaisen kuntoutuksessa voidaan hyödyntää eri ammattialojen osaamista, erikoisvälineistöä ja tietoutta. Kuntoutuksen keskittäminen samaan työryhmään kuuluville terapeuteille tehostaa tavoitteiden asettelua ja seurantaa, vähentää päällekkäisyyksiä sekä mahdollistaa tarvittaessa joustavan siirtymisen terapiasta toiseen.

Syömisklinikka

Terapeijan puremiseen ja ruokailuun erikoistunut PURU-tiimi tarjoaa arviointia ja konsultointia henkilöille, joilla on ongelmia syömisessä. PURU-tiimi on moniammatillinen työryhmä, joka koostuu Terapeijan puhe-, toiminta- ja fysioterapeuteista. PURU-tiimin toiminnan viitekehykset ovat NDT- Bobath konsepti, Castillo Morales menetelmä, OPT -Oral Placement Therapy, Vodder-lymfaterapia sekä fysikaaliset- ja termiset hoidot.

Sportklinikka

Urheilijoihin, urheiluseuroihin ja valmentajiin keskittynyt sportklinikka tarjoaa opastusta, ohjeita ja koulutusta urheilijoille yksilötasolla, valmentajille, ryhmille ja urheiluseuroille. Miten urheiluvammoja voi ehkäistä? Miten kinesioteippausta voi käyttää apuna? Miten urheiluteippaus tehdään? Miten lihashuolto tehdään oikein ennen ja jälkeen urheilusuorituksen? Mitä jos polveen sattuu?