Olemme osa Coronariaa

Puheterapia

Puheterapia

Puheterapia yleistä

Puheterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapeutit ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita Valviran laillistamia asiantuntijoita. Terapeijan puheterapia-asiakkaat ovat lapsia, nuoria ja aikuisia.

Kuntoutamme ja arvioimme puheterapiassa:

 • vuorovaikutustaitoja
 • puheen ja kielen ymmärtämistä
 • puheen tuottoa ja kielellistä ilmaisua
 • puhemotoriikkaa
 • syömisvaikeuksia
 • luki-vaikeuksia
 • äänihäiriöitä
 • puheen sujuvuuden häiriöitä

,

Vahvuutemme

 • mahdollisuus joustavaan kollegiaaliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön
 • monipuolinen välineistö, jota muokkaamme yksilöllisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • vankka kokemus moniammatillisesti kuntoutuksesta erityyppisissä työyhteisöissä
 • lapsi- ja perhelähtöinen työskentelyote
 • monipuolinen kokemus lasten kehityksellisten ja neurologisten häiriöiden puheterapiasta
 • osaamisen ylläpito jatkuvalla kouluttautumisesta

,

Puheterapian lähestymistavat

Puheterapiassa tehdään työtä asiakas- ja perhekeskeisesti. Vahvistamme lapsen, nuoren tai aikuisen toimintakykyä ja hyvinvointia arjessa.

Terapian tavoitteet sovitaan aina yhdessä perheen kanssa yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoitteet asetetaan sellaisiksi, että lapsi, nuori tai aikuinen voi kokea onnistumisen iloa arjen vuorovaikutustilanteissa.

Puheterapia voi toteutua kuntoutussuunnitelman mukaisesti yksilö- tai ryhmäterapiana. Lähestymistavat valitaan aina yksilöllisesti sen mukaan, mitä ensisijaisesti kuntoutetaan.

Puheterapeuteillamme on erityisosaamista seuraavista lähestymistavoista:

Vuorovaikutusta ja kommunikointia tukevat menetelmät:

 • ACC = Augmentative and Alternative Communication, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät, kuten kommunikointikansiot, kuvat, tukiviittomat, puhelaitteet
 • PRT = Pivotal Response Training
 • PECS = Picture Exchange Communication System, kuvanvaihtomenetelmä
 • Voimauttava vuorovaikutus
 • Kommunikaation kolmio
 • Mielekkään kielen resepti

Puhe-, oraali-, senso- ja syömismotoriikkaa tukevat menetelmät:

 • Castillo-Morales orofakiaalinen regulaatioterapia
 • OPT = Oral Placement Therapy
 • DPNS = Deep Faryngeal Neuromuscular Stimulation, kylmästimulaatiomenetelmä
 • VitalStim, sähköstimulaatioterapia
 • Apusanamenetelmä

,

Puheterapiapalvelut

1. Terapiapalvelut
Puheterapiaan voi hakeutua maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Puheterapia toteutuu asiakkaan lähiympäristössä, esimerkiksi kotona, päiväkodissa tai koulussa, tai vastaanotolla. Terapiaa voidaan toteuttaa myös etäterapiana.

 • Yksilöterapia
 • Lähiympäristön ohjaus
 • Ryhmäterapia

-puheterapiaryhmä
-moniammatillinen ryhmä (pt + tt, pt + ft, pt + ft + tt)h

2. Tutkimus- ja arviointipalvelut
Tutkimme ja arvioimme muun muassa asiakkaan puheen ja kielellisten taitojen, vuorovaikutuksen, kommunikoinnin, sosiaalisen kielenkäytön, oraalimotoriikan ja syömisen taitoja. Arvio perustuu standardoituihin testeihin, havaintoihin ja läheisten haastatteluun.

3. Asiantuntijapalvelut

 • työnohjaus
 • koulutus
 • ohjaus- ja neuvontapalvelut
 • asiantuntija-avun antaminen kollegoille ja muille ammattiryhmille
 • opiskelijoiden ohjaus
 • kommunikaatio-opetus
 • apuvälinearvio ja apuvälineiden käytön ohjaus
 • materiaalia vanhemmille l,s,r-äänteiden opetteluun