Olemme osa Coronariaa

Syömisklinikka


Terapeijan puremiseen ja ruokailuun erikoistunut PURU-tiimi

Palvelut

Suun ja kasvojen alueen sekä syömisen kuntoutuksen palvelut:

 • kuntoutus
 • konsultointi
 • arvioinnit
 • OPT -arviointi ja kotiohjeet
 • koulutus

Terapeijan syömisklinikassa työskentelee useita OPT koulutuksen saaneita terapeutteja sekä Suomen ensimmäiset Oral Placement Therapy OPT level 4 terapeutit. Meillä on OPT level 4 fysioterapeutti/puheterapeutti tiimi. Heillä on oikeus tehdä kokonaisvaltasia OPT -arviointeja (evaluation) ja OPT-kotiohjeita.

Terapeijan puremiseen ja ruokailuun erikoistunut PURU-tiimi tarjoaa kuntoutusta, arviointia ja konsultointia henkilöille, joilla on ongelmia syömisessä sekä alan ammattilaisille ja heidän asiakkailleen. PURU-tiimi on moniammatillinen työryhmä, joka koostuu Terapeijan puhe-, toiminta- ja fysioterapeuteista.

Tarjoamme konsultointia ja arvioita asiakaille ja terapeuteille sekä heidän asiakkailleen, kunnille, kaupungeille, sairaaloille, terveyskeskuksille, hoivakodeille jne.

Koulutamme puhe-, toiminta- ja fysioterapeutteja sekä alan muita ammattilaisia Oral Placement Therapy -menetelmään sekä järjestämme laaja-alaisesti myös suun ja kasvojen alueen, syömisen ja syöttämisen muita koulutuksia.

PURU-tiimin toiminnan viitekehykset ovat
NDT- Bobath konsepti, Castillo Morales menetelmä, OPT -Oral Placement Therapy, Beckman Oral Motor Protocol, Vodder-lymfaterapia, TMD -hoidot, sähköhoidot, fysikaaliset- ja termiset hoidot sekä kinesioteippaus.

VASTAANOTTO on Espoon Terapeijassa osoitteessa Kuusiniementie 2, 02710 Espoo.

Kuntoutus

Oraalimotorisia, suun ja kasvojenalueen lihastoiminnan häiriöitä ja kiputiloja esiintyy erityisesti neurologisten sairauksien yhteydessä. Oraalimotoriikan ongelmat voivat haitata hengitysfunktiota, ravinnon saantia, nielemistä tai kommunikaatiota.
Kasvojen-, kaulan- ja suunalueen kuntoutus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan moniammatillisena yhteistyönä. Jokaisella ammattiryhmällä on oma lähestymistapansa ja hoidosta vastaava taho valitsee, asiakkaan ongelmien pohjalta, sopivimman terapiamuodon esimerkiksi fysioterapian, toiminta- tai puheterapian tai niiden yhdistelmän. Tiivis yhteistyö asiakkaan/perheen/lähipiirin kanssa tuo parhaan tuloksen.
Kuntoutus tapahtuu Terapeijan syömisklinikalla tai asiakkaan kotona, päiväkodissa tai hoitokodissa.
Kuntoutus on asiakkaalle mahdollista Kelan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Palvelemme myös itsemaksavia asiakkaita.

Oromotorisen kuntoutuksen tarve todetaan kuntoutustyöryhmän tekemässä kuntoutussuunnitelmassa ja sen voi toteuttaa oromotoriseen kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai puheterapeutti riippuen lähetysmistarpeesta.

Konsultointi

60 min konsultointi sisältää keskustelua ongelmasta ja suullisia ohjeita.
Fysio- toiminta- tai puheterapeutin konsultointiin voi tulla kuka tahansa.
Hinta 150€

Arvioinnit

Syömisen arviointijakso on tarkoitettu kaikenikäisille henkilöille, joilla on haasteita suun ja kasvojen alueen motoriikassa tai syömisessä. Ongelmat voivat esiintyä juomisessa, pureskelemisessa, ruuan liikuttelussa suussa tai nielemisessä. Puhe voi olla epäselvää ja henkilöllä voi olla liiallista sylkivuotoa. Asennon hallinta tai käsien käyttö ruokailun aikana voi olla haastavaa.
Syömisen arviointijaksolle voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itse maksavana. Jaksolle voi tulla yksin, oman terapeutin kanssa tai tukihenkilön kanssa.

Syömisen arviointijakso/lyhyt on pituudeltaan 1,5 tuntia ja sisältää arvion ja lyhyet kirjalliset jatko-ohjeet jotka kirjoitetaan paikan päällä. Arvioon voi tulla yksin, oman terapeutin tai tukihenkilön kanssa.
Hinta 350€

Syömisen arviointijakso/pitkä on pituudeltaan 3-6 kk. Sen aikana kartoitetaan pääongelmat, annetaan ohjeet asiakkaalle ja lähiympäristölle sekä arvioidaan edistymistä. Yhdessä jaksossa on neljä käyntiä. Jokainen käynti sisältää arvionnin/edistymisen kontrollin, kirjalliset kotiohjeet ja ohjauksen. Kaikki käynnit ovat pituudeltaan 60 minuuttia. Asiakas tapaa käynneillään yhden tai useamman terapeutin riippuen ongelmasta ja sen laajuudesta. Jaksosta annetaan asiakkaalle ja lähettävälle taholle loppuraportti, joka sisältää myös mahdolliset jatkosuositukset sekä kotiohjeet.
Hinta 1100€

Suun ja kasvojen alueen ja syömisen laaja arvio OPT menetelmän mukaan
on pituudeltaan 2-3 tuntia ja sisältää laajat OPT menetelmän mukaiset harjoitusohjeet kotiharjoittelua varten tai asiakkaan omalle terapeutille seuraavaksi 6kk. OPT arvion suorittaa joko OPT4 fysioterapeutti tai OPT4 puheterapeutti.
Hinta 800€

Koulutus

Koulutamme puhe-, toiminta- ja fysioterapeutteja sekä hoitoalan muita ammattilaisia Oral Placement Therapy -menetelmään sekä järjestämme laaja-alaisesti myös suun ja kasvojen alueen, syömisen ja syöttämisen muita koulutuksia. Koulutuksiamme ovat mm. OPT lev 1 ja OPT lev 2. Feeding – A sensory Motor Approach, Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot, Suun ja kasvojenalueen faskian käsittely, Syöttämisen hyvät käytännöt. Katso lisää sivuiltamme kohdasta ”koulutus”.

PURU-tiimi

Terapeijan PuRu-tiimin terapeutit ovat erikoistuneet suun, kasvojenalueen ja syömisen terapiaan. Olemme kouluttautuneet laaja-alaisesti ja panostaneet monipuoliseen ja laajaan erikoisvälineistöön ja testeihin. Olemme tehneet suun, kasvojenalueen ja syömisen terapiaa yli 20 vuotta. PuRu-tiimin syömisen arviointi tapahtuu tarvittaessa moniammatillisesti.

Fysioterapeutti

Harjoittaa ja arvioi mm. ruokailuasentoja, liikkeitä, istuma-asentoa, päänasentoa, käsivarsia. Suun ja kasvojen alueen terapialla autetaan suun avautumista, hillitään sylkivuotoa ja parannetaan kasvojen, pehmeän suulaen ja nielun lihaksia.
Lymfaterapialla parannetaan kasvojen ja suun ulko- ja sisäpuolen nesteenkierron tasapainoa.

Kuntoutuksessa ja arvioinnissa käytetään monipuolisesti erikoisvälineistöä, TheraBite apuvälinettä joka tehostaa suun avautumista, moninaisia puhalluksen, puhalluksen vastustamisen, imemisen ja hengityksen harjoitteluun tarkoitettuja välineitä, erilaisia pillejä, torvia, vibroja, purutikkuja ja renkaita, TENS -sähköstimulaatiohoitoa, vibrahoitoja, termisiä hoitoja ja manuaalista käsittelyä ja kinesioteippausta. Lähestymistapamme on OPT – Oral Placement Therapy (kahdella syömisklinikan fysioterapeutilla on level 4 koulutus) Castillo Morales menetelmä, orofakiaalinen regulaatioterapia, NDT-Bobath ja Vodder lymfaterapia.

FYSIOTERAPEUTIN TOTEUTTAMA ORAALIMOTORINEN KUNTOUTUS voi kohdentua: kuolaamiseen, suu/nenähengitykseen, huuliosulun heikkouteen, kielen toiminnan vajavuuteen, syömis- ja nielemisvaikeuksiin, purennan ongelmiin, leuan hallinnan vaikeuksiin, heikkoon kasvojen mimiikkaan, kivun lieventämiseen, temporomandipulaarisiin oireyhtymiin (TMD).

FYSIOTERAPEUTTISIA HOITOMUOTOJA OVAT:

 • alaleuan, huulien, kielen ja kasvojen liikeharjoitukset
 • suun ja kasvojen alueen lihasharjoittelu ( myofunktionaalinen terapia )
 • nielemistekniikoiden harjoittelu
 • manuaalinen mobilisaatio
 • faskian käsittely
 • lihasten rentouttavat pehmytkudoskäsittelyt ja venyttelyt
 • ermiset hoidot, lämpö- ja kylmähoito
 • vibraatiohoito
 • sähköhoidot, transkutaaninen hermostimulaatio (TENS), VitalStim (NMES)
 • kinesioteippaus
 • niskan, pään ja leuan alueen asento- ja toiminnallisuusharjoitukset
 • aistisäätely
 • hengitysharjoitteet

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti auttaa ja opastaa ruokailuvälineiden valinnassa ja käytössä. Toimintaterapeutti harjoittaa ja arvioi käsienkäyttöä, hienomotoriikkaa, kaksikätistä työskentelyä, visuaalista hahmottamista, suuntien hahmottamista, sekä oman toiminnan ohjausta kuten ruuanlaitto, kattaus ja koko ruokailutilanteen järjestäminen. Kuntoutuksessa ja arvioinnissa käytetään monipuolisesti toimintaterapeuttien erikoisvälineistöä, vibrahoitoja, manuaalista käsittelyä ja ruokailuun sekä ruuanlaittoon tarkoitettuja erikoiskeittiövälineitä. Lähestymistapamme on SI-, sensorisen integraation terapia ja NDT-Bobath ja OPT Oral Placement Therapy.

TOIMINTATERAPEUTIN TOTEUTTAMA ORAALIMOTORINEN KUNTOUTUS voi kohdentua
ruokailuasentoon, käsien käyttöön, käden hienomotoriikkaan, hahmottamiseen, tuntoaistiin ja tuntoherkkyyteen, ruokailuvälineiden valintaan ja käyttöön sekä niskan, pään ja hartian alueen käyttöön. Oman toiminnan ohjaus on tärkeä osa-alue mm. ruuanlaitto, kattaus ja koko ruokailutilanteen järjestäminen.

TOIMINTATERAPEUTTISIA HOITOMUOTOJA OVAT:

 • suun ja kasvojen alueen lihasharjoittelu
 • manuaalinen mobilisaatio
 • faskian käsittely
 • lihasten rentouttavat pehmytkudoskäsittelyt ja venyttelyt
 • termiset hoidot, lämpö- ja kylmähoito
 • vibraatiohoito
 • kinesioteippaus
 • hartian alueen, niskan, pään ja leuan alueen asento- ja toiminnallisuusharjoitukset
 • käsien käytön toiminnallisuuden ja hienomotoriikan harjoittelu
 • aistisäätely

Puheterapeutti

Puheterapeutti arvioi puhetta, äänenkäyttöä, artikulaatiota, suun sensoriikkaa, suun- ja kasvojenalueen motoriikkaa ja nielemistapahtumaa. Puheterapeutti havainnoi artikulaatiota, äänenkäyttöä, yskimistä, sylkivuotoa, maku- ja hajuaistimuksia, kurkunpään liikelaajuutta ja nopeutta kartoittaessaan syömisen ongelmia. Syömisen kuntoutukseen kuuluu myös ruuan sopivan koostumuksen ja juomien sakeutustarpeen arviointi, ja nielemistekniikoiden harjoittelu. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti laajaa erikoisvälineistöä, moninaisia puhalluksen, puhalluksen vastustamisen, imemisen ja hengityksen harjoitteluun tarkoitettuja välineitä, Vital Stim -sähköstimulaatiolaitetta, erilaisia kasvojen alueelle ja suun sisään tarkoitettuja vibraattoreita, suun sisäiseen stimulointiin tarkoitettuja erikoisvälineitä, Oral Light puheen ja ruokailun motoriikan harjoitusvälineitä, Hallen laattoja, kielihyrriä. Lähestymistapamme on Catillo Morales- ja OPT – Oral Placement Therapy menetelmät.

PUHETERAPEUTIN TOTEUTTAMA ORAALIMOTORINEN KUNTOUTUS voi kohdentua
kuolaamiseen, suu/nenähengitykseen, huuliosulun heikkouteen, kielen toiminnan vajavuuteen, syömis- ja nielemisvaikeuksiin, purennan ongelmiin, leuan hallinnan vaikeuksiin, heikkoon kasvojen mimiikkaan, kivun lieventämiseen, äänenkäyttöön, maku- ja hajuastimuksiin, ruuan koostumukseen

PUHETERAPEUTTISIA HOITOMUOTOJA OVAT:

 • artikulaatio harjoitukset
 • alaleuan, huulien, kielen ja kasvojen liikeharjoitukset
 • suun ja kasvojen alueen lihasharjoittelu (myofunktionaalinen terapia)
 • vibraatiohoito
 • sähköhoidot, transkutaaninen hermostimulaatio (TENS), VitalStim (NMES) (vaatii erikoiskoulutuksen)
 • aistisäätely
 • nielemistekniikoiden harjoittelu