Olemme osa Coronariaa

Syömisryhmät 2017

Aloitamme tammikuussa 2017 kaksi ryhmää lapsille, joilla on pulmia suun kautta syömisessä.

Ryhmän vetäjät:
Puheterapeutti, fil. toht., OPT 4, SOS-feeding terapeutti Katja Koski
Lasten fysioterapian erikoisasiantuntija, OPT 4, SOS-feeding terapeutti Eija Helminen

Paikka:
Terapeija Oy, Espoon Viherlaakso, Kuusiniementie 2

1. Ryhmä (2 asiakaspaikkaa mennyt, 1 jäljellä, ryhmä alkaa kun on väh. 3 asiakasta):

 • n. 4-7 vuotiaille kehitysvammaisille lapsille
 • pureskeltavien ruokien syöminen ei onnistu tai on vastenmielistä
 • ruokavalikoima on suppea
 • sopii myös lapsille, joilla on gastrostooma

2. Ryhmä

 • n. 4-7 vuotiaille lapsille joilla on normaali kognitio
 • syöminen on vastenmielistä
 • ruokavalikoima on suppea
 • sopii myös lapsille, joilla on gastrostooma

Ryhmä sisältää:

 • 10 + 10 ryhmätapaamista (kevät ja syksy)
 • 2 vanhempien tapaamista
 • kokoontumispäivä torstai, alustava aika klo 16-17 ja 17.30-18.30
  ryhmä noudattaa SOS (sequential oral sensory)-feeding terapiamallia (ks. www.sosapproach-conferences.com) sekä OPT (ks. www.talktools.com) terapiamenetelmiä
 • vaatii jokaisella kerralla toisen vanhemman läsnäoloa
 • ryhmä toimii suljetun ryhmän periaatteella
 • ryhmä aloitetaan sensorismotorisilla harjoitteilla aistitoimintojen normalisoimiseksi ja se jatkuu terapiaruokailuun, jossa lapsi saa harjoitella turvallisessa tilanteessa erilaisiin ruokiin koskemista, suuhun laittamista ja niiden syömistä
 • perheille annetaan kotiohjelma, jota he noudattavat terapiajaksojen aikana
 • ryhmään voi tulla 3-6 lasta

Ryhmästä saa lisätietoja Eija Helmiseltä puh. 0400703571

Mikä on SOS-menetelmä?

SOS-menetelmän on kehittänyt psykologi Kay Toomey ja puheterapeutti Erin Ross. Olemme käyneet SOS-menetelmän 4 päivän pitkän kurssin heidän ohjauksessaan.

SOS-menetelmässä syöminen on jaoteltu 32 portaan prosessiksi, jota lähdetään kuntouttamaan askel askeleelta. Tämä prosessi seuraa normaalia syömismotoriikan kehityksen mallia.

Tavoite on että terapian läpi käyneet lapset syövät kaikenlaista ruokaa ja monenlaisia koostumuksia.

SOS-menetelmä sopii kaikille lapsille joilla on syömisen kanssa pulmia: motoriikassa, sensoriikassa ja myös lapsille jotka eivät syö suun kautta lainkaan. Sopii hyvin myös kehitysvammaisille lapsille.

SOS ei ole ns. kerrasta poikki menetelmä vaan lapsi vähitellen totutetaan uusiin ruokiin ja mahdollisesti pois letkusta. Keskimäärin koko prosessin läpikäymiseen menee n. 1,5 – 2 vuotta (joka on normaalin syömisen oppimisen kuluva aika).

SOS terapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana.

Ryhmämalli on tutkimuksissa osoitettu kustannustehokkaaksi ja toimivaksi (Benson, Parke, Gannon & Munoz 2013, A retrospective analysis of the Sequential Oral Sensory Feeding Approach in children with feeding difficulties. Journal of Occupational Therapy, Schools and Early Intervention, 6, p. 289-300).

Terapia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä vanhempien ja yhteisön kanssa. Vanhemmat ovat joka terapiakerralla mukana. Terapia on hyvin lapsimyönteistä. Syömistä ei koskaan pakoteta eikä mitään tehdä väkisin.

Mikä on OPT-menetelmä?

Oral Placement Therapy on Sarah Rosenfled-Johnsonin kehittämä terapiamenetelmä jota syömiseen on myöhemmin laajentanut Lori Overland. Se keskittyy vahvasti syömisen motorisen mallin opetteluun (rotarinen pureskelu, kielen lateralisaatio, oikea nielemismalli). Terapia käyttää hyväkseen tuntoaistia. Se on systemaattinen lähestymistapa kuntouttaa leuan, huulien ja kielen hallintaa.

Olemme ainoina Suomessa OPT taso 4-terapeutteja.

Terapeijan syömisryhmässä yhdistetään näiden kahden tekniikan parhaat puolet. Kuntoutusmalliimme kuuluu valmistelevat harjoitukset, terapeuttisen kuntouttavat harjoitteet ja kotiohjeet.