Olemme osa Coronariaa

Anne Ruotsalainen

anne_ruotsalainen

Toimintaterapeutti
050-463 5511
anne.ruotsalainen@coronaria.fi

KOULUTUS
Toimintaterapeutti AMK
AMPS -testimenetelmäkoulutus (Assessment of Motor and Process Skills)
RESTO-koulutus, sovittelutaidot
Kouluttajakoulutus
Päivitän osaamistani säännöllisesti ajankohtaisilla koulutuksilla

TYÖKOKEMUS
Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2006 moniammatilllisessa tiimissä ORTON Invalidisäätiön alaisuudessa. Työni pääpaino on ollut erityisammattioppilaitoksen toimintaterapeutin työtehtävissä. Asiakasryhmiin on kuulunut koko erityisopetuksen kirjo. Olen lisäksi toiminut aikuisten vaikeavammaisten avokuntoutuksen toimintaterapeuttina ja työskennellyt vähän aikaa myös Koskelan sairaalassa neurologisen kuntoutuksen osastolla. Työskentelen Terapeijassa 2/2016 alkaen.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Olen erikoistunut lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapiaan. Asiakkaani ovat olleet pääsääntöisesti nuoria sekä nuoria aikuisia, joilla on neurologinen, psykiatrinen tai neuropsykiatrinen sairaus/vamma, kehityksen viivästymä, laaja-alainen oppimisvaikeus tai liikuntavamma. Asiakkaani ovat tarvinneet sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea opinnoista suoriutumiseen, itsenäistymiseen ja arjen hallintaan. Asiakkaiden pulmat ovat liittyneet esim. motoriikan ja aistisäätelyn pulmiin, toiminnanohjauksen ja ajanhallinnan pulmiin sekä vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmiin. Olen tottunut työskentelemään perheiden kanssa sekä yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa.
Avokuntoutuksen toimintaterapeuttina asiakasryhmääni kuuluivat pääsääntöisesti aikuiset asiakkaat, joilla oli jokin neurologinen sairaus tai vamma esim. aivoverenkiertohäiriö. Asiakaskuntaan kuuluivat myös nuoret aikuiset, joilla oli joko psykiatrinen häiriö tai neuropsykiatrinen oireyhtymä. Työn pääpaino oli päivittäisten toimintojen edistämisessä mm. itsestä huolehtimisen sekä kotielämään liittyvien taitojen edistämisessä. Olen tehnyt myös käden kuntoutusta.
Työhöni on sisältynyt sosiaali- ja opetusalan henkilöstölle suunnattujen koulutusten pitämistä mm. vuorovaikutuksesta, toiminnanohjauksesta ja aistisäätelystä. Olen ollut mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joista viimeisimpänä valtakunnallisen erityisammattioppilaitoksille suunnatussa RUORI- ohjauksen ja tuentarpeen arviointimenetelmän kehittämistyöryhmässä.

KIELITAITO
Suomi, englanti

MUUTA
Olen aikaisemmalta koulutukseltani päivähoitaja. Työskentelin usean vuoden ajan päiväkodeissa lastenhoitajana ryhmissä, joihin oli integroituna erityistä tukea ja hoivaa tarvitsevia lapsia. Lapsen normaalin kehityksen tukeminen, yhteistyö perheiden kanssa sekä päiväkodin arki ovat minulle tuttuja.