Olemme osa Coronariaa

Anna Kulmala

anna_kulmala
Puheterapeutti
FM
050-575 4849
anna.kulmala@coronaria.fi

KOULUTUS
FM, puheterapeutti

TYÖKOKEMUS

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2005, ja Terapeijassa aloitin syksyllä 2011. Ennen Terapeijaan siirtymistäni työskentelin moniammatillisissa työyhteisöissä Jorvin sairaalan lastenneurologian osastolla ja Kilon päiväkodissa/osaamiskeskuksessa (Espoon kaupunki).

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN

Olen työskennellyt monenlaisten asiakasryhmien kanssa. Eniten työkokemusta minulle on kertynyt lasten kielellisten ja puhemotoristen vaikeuksien kuntoutuksesta, liikunta- ja monivammaisten lasten kuntoutuksesta, sekä syömispulmien kuntoutuksesta. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (kuvakommunikointi, tukiviittomat, puhelaitteet) ovat keskeinen osa työtäni.

Syvennän säännöllisesti ammattitaitoani laaja-alaisella kouluttautumisella. Olen viime vuosina osallistunut muun muassa seuraaviin koulutuksiin:

Puhemotoristen taitojen ja syömisen kuntoutus:

2017 The Get Permission® Approach to Pediatric Feeding Intervention
2017 Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function in Pediatrics
2017 Apusanamenetelmäkoulutus (Tuula Savinainen-Makkonen)
2016 Terapeijan äännesarja: Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin (5 pvää)
2016 Suun ja kasvojen alueen faskia – syventävä koulutus
2015 Suun ja kasvojen alueen faskia
2015 Syöttämisen hyvät käytännöt
2015 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (Tuula Savinainen-Makkonen)
2013-2014 Oral Placement Therapy
* Tasot 1 ja 2
* Apraksiakuntoutus
* Syömistaitojen kuntoutus (sensoris-motorinen lähestymistapa)

Muita koulutuksia:

2017 CP –kuntoutuksen keskeiset elementit moniammatillisesti viitekehyksenä ICF (5 pvää)
2016 Uusi tietosuoja-asetus
2015 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet – sosiaalisen kommunikaation ydintaitojen arviointimenetelmä

KIELITAITO
suomi, ruotsi, englanti
terapiakielenä suomi, vanhempien ohjausta myös englanniksi