Olemme osa Coronariaa

Anni Ruokonen

anni_ruokonen
Puheterapeutti
FM, NLP practitioner
040-820 3312
anni.ruokonen@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM. NLP practitioner

TYÖKOKEMUS
Valmistuin vuonna 2012 Helsingin yliopistosta. Harjoitteluissa ja valmistumisen jälkeen olen tehnyt lasten kuntoutusta mm. seuraaviin pulmiin liittyen:

  • Kielelliset pulmat
  • Puheen tuoton pulmat
  • Syömisen pulmat
  • Huonokuuloisuus
  • Liikuntavammaisuus
  • Downin syndrooma
  • Autistiset piirteet

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN

Hyödynnän työssäni seuraavia koulutuksia ja menetelmiä:

Puhetta korvaavista menetelmistä käytän tukiviittomia, kuvakommunikaatiota (kansiot, taulut, irtokuvat) ja Taike-taulustoa. Käytössäni on myös Vinkkipuhe-menetelmä. Care Index –koulutuksesta olen saanut työkaluja mm. vuorovaikutustyylien havainnointiin. Kommunikaation kolmio –koulutus on auttanut ymmärtämään kommunikaation perustaa ja PRT-koulutuksesta (Pivotal response training, 1pv) olen saanut työkalun erilaisten taitojen opettamiseen.

Puhe- ja oraalimotoriikan pulmiin minulla on OPT- (Oral placement therapy) ja Sensory feeding-koulutukset. Olen kouluttautunut myös mm. kasvojen alueen faskian käsittelyyn ja vibran käyttöön. Suomen kielen äänteiden harjoitteluun olen saanut työkaluja Terapeijan Äännesarjan koulutuksissa. Puhemotoriseen ohjailuvaikeuteen käytössäni on Apusana-menetelmä.

Muksuoppi-koulutuksesta olen saanut työhöni ratkaisukeskeistä työotetta sekä näkökulmia lasten käytösongelmiin. NLP practitioner –koulutuksesta olen saanut työkaluja mm. vuorovaikutukseen ja omaan työhyvinvointiin. Henkilökohtainen ja säännöllinen työnohjaus tärkeä tuki työssäni. Olen käynyt musiikkiopiston perusasteen ja käytänkin työssäni paljon musiikkia.

KIELITAITO
Suomi, englanti
Terapiakielenä suomi

MUUTA
Minulle tärkeää työssäni on aito kohtaaminen ja läsnäolo sekä lapsen että hänen perheensä ja muiden lähiaikuistensa kanssa. Toivon, että lapsi voi saada kokemuksen nähdyksi tulemisesta ja jaetusta ilosta. Käytän menetelmänä paljon vastavuoroista, lapsilähtöistä leikkiä.