Olemme osa Coronariaa

Annika Nummela

thumb_Nummela Annika S_1024

Puheterapeutti
FM
045-6691533
annika.nummela@coronaria.fi

KOULUTUS
FM, Puheterapeutti

TYÖKOKEMUS

Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt neljä vuotta yksityisellä sektorilla kuntouttaen lapsia ja nuoria heidän lähiympäristössään tiiviissä yhteistyössä lähiaikuisten kanssa. Asiakkaillani on ollut haasteita mm. kielellisissä, vuorovaikutus- sekä puhe- ja oraalimotoriikan taidoissa. Olen kuntouttanut paljon myös lapsia, joilla on kuulovamma-diagnoosi. Minulla on runsaasti kokemusta moniammatillisesta työskentelystä. Olen saanut kokemusta myös puheterapeuttisesta arvioinnista suorittaessani logopedian maisteriopintoihin kuuluvan pitkän harjoittelun HUS:sin Silmä-Korvasairaalassa lasten ja aikuisten kuulokeskuksissa.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN

Erikoisosaamistani on lasten kielellisten, vuorovaikutus- sekä puhemotoristen taitojen kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus. Minulla on myös erikoisosaamista kuulovammaisten lasten puheterapiakuntoutuksesta. Olen tottunut käyttämään työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Kouluttaudun säännöllisesti työn ohessa. Olen suorittanut mm. seuraavat koulutukset: PRT (Pivotal Response Training), Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla, Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus, Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä sekä Väreillä puhe paremmaksi! ja Kosketusvihjeet™ käyttöön! -koulutukset. Suoritan OPT 1, 2 ja apraksia -koulutukset kesäkuussa 2016.

KIELITAITO

Suomi, englanti. Terapiakieli suomi, ohjaus tarvittaessa myös englanniksi.

MUUTA

Harrastan tanssillista voimistelua ja tykkään hyödyntää liikunnallisuuttani kuntoutustyössä.