Olemme osa Coronariaa

Arja Ropponen-Hälvä


Fysioterapeutti
NDT, Bobath -vauvaterapiakoulutus
050-570 5565
arja.ropponen-halva@coronaria.fi

KOULUTUS
Valmistuin fysioterapeutiksi 1978, erikoistumisopinnot suoritin 1986.
NDT, Bobath -kurssi suoritin 1990 ja vauvaterapiakoulutuksen 1996.
Lastentarhanopettajaksi valmistuin 1976.
Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritin vuonna 2011.
Lisäksi minulla on laaja-alaisia opintoja erityispedagogiikasta, kasvatuspsykologiasta sekä sosiaalipsykologiasta.

TYÖKOKEMUS
Olen koko ammattiurani tehnyt töitä lasten ja nuorten parissa. Fysioterapeuttina minulla on yli 30 vuoden kokemus lasten ja nuorten neurologisen fysioterapian alalla. Vuodesta 1982 olen työskennellyt Lastenlinnan sairaalassa Helsingissä erilaisissa arviointi-, kuntoutus- ja asiantuntijatehtävissä.
Lisäksi olen toiminut fysioterapeuttina koulu- ja päiväkotiympäristössä.
Kasvatustieteen opintojen myötä olen työskennellyt luokanopettajana alkuopetuksessa usean vuoden ajan.
Olen toiminut myös lasten fysioterapian ammatinharjoittajana päätyöni ohessa.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Olen erikoistunut pienten vauvojen, lasten ja nuorten tutkimiseen, arviointiin ja neurologiseen kuntoutukseen. NDT- koulutukset ovat luoneet hyvän pohjan kehittää omaa ammattitaitoa lasten fysioterapiassa. Työskentely Lastenlinnan sairaalassa osana moniammatillista työyhteisöä on antanut monipuolisia näkökulmia kuntoutukseen ja yhteistyöhön eri ammattiryhmien ja perheiden kanssa. Varhainen puuttuminen ongelmiin sekä perheiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö ovat toimintani vankka perusajatus.
Oppiminen ja motorisen kömpelyyden arvioiminen ovat osaamisaluettani yhdistyneenä kasvatustieteelliseen näkökulmaan. Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen sekä päiväkoti- että kouluikäisillä ovat asioita, joihin haluan vaikuttaa.

KIELITAITO
Suomi, ruotsi ja englanti

Muuta
Olen toiminut fysioterapiaopiskelijoiden ohjaajana Lastenlinnan sairaalassa sekä ollut mukana kehittämässä pienten lasten tutkimus- ja seurantamenetelmiä käyttöönottoa.