Olemme osa Coronariaa

Asta Lempinen

thumb_Lempinen Asta S_1024

Puheterapeutti
045-699 8838
asta.lempinen@coronaria.fi

KOULUTUS
Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2013
Lisäksi minulla on maisterin tutkinto suomen kielestä vuodelta 2006

TYÖKOKEMUS
Olen työskennellyt kaksi vuotta puheterapeuttina yksityisellä sektorilla. Asiakkainani on ollut päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia, jotka ovat tarvinneet pitkäkestoista puheterapeuttista kuntoutusta kielellisten, vuorovaikutuksen sekä puhe- ja oraalimotoriikan vaikeuksien vuoksi. Olen käyttänyt asiakkaitteni kanssa puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä ja ohjannut lähiympäristöä näiden käytössä. Opintoihin kuuluvassa pitkässä harjoittelussa olen tehnyt myös lasten kielellisten taitojen arviointia ja kuntouttanut aikuisneurologisia asiakkaita.

Ennen puheterapeutiksi valmistumista tein kuusi vuotta suomen kielen opettajan ja ohjaavan kouluttajan töitä.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Minulla on eniten kokemusta lasten kielellisten ja puhemotoristen vaikeuksien kuntoutuksesta, jota haluan tehdä tiiviissä yhteistyössä lapsen lähiympäristön ja muiden ammattilaisten kanssa. Kokemukseni suomen kielen opettajana toimimisesta tukee työskentelyäni kielellisten vaikeuksien parissa sekä yhteistyötä koulujen kanssa. Monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä toimiminen on minulle tuttua.

Vahvistan ammattitaitoani kouluttautumalla aktiivisesti työn ohessa. Puheterapiaharjoitusten ohjaamisessa voin käyttää Kosketusvihjeet™, Värivihjeet™ ja Laulupiirtäminen™ -menetelmiä. Muita suorittamiani koulutuksia ovat mm. Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet sekä Yhteisön ohjaus. Syksyllä 2016 syvennän osaamistani oraali- ja puhemotoristen pulmien kuntoutuksessa osallistumalla OPT (Oral Placement Theory) sekä Terapeijan äännesarja -koulutuksiin.

KIELITAITO
Suomi ja englanti. Terapiakielenä suomi.