Olemme osa Coronariaa

Eeva Palin

Puheterapeutti, FM
045-113 0355
eeva.palin@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta 2009, minkä jälkeen olen työskennellyt erilaisissa ympäristöissä kuntouttaen ja arvioiden laaja-alaisesti lasten kielen-, puheen-, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin pulmia. Aikaisemmin olen työskennellyt perusterveydenhuollossa Helsingin kaupungilla, kehitysvammaisten asiakkaiden parissa Rinnekoti-Säätiössä sekä nyt viime vuosina kuntouttavana terapeuttina yksityisellä sektorilla Uudenmaan alueella. Ennen puheterepeutiksi valmistumistani toimin kielellisen erityisvaikeuden omaavien lasten sopeutumisvalmennuskursseilla sekä toteutin opintoihin kuuluvan harjoittelun erikoissairaanhoidossa Lastenneurologian osastolla. Terapeijan puheterapeuttina aloitin vuoden 2017 alussa.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN

Olen saanut onnekseni työskennellä erilaisissa työyhteisöissä, minkä lisäksi olen kouluttautunut (ja kouluttaudun edellen innolla) säännöllisesti ammattitaitoani syventääkseni. Olen perehtynyt etenkin lasten ja nuorten kuntouttamiseen, joilla ilmenee puheen- ja kielenkehitykseen, puhemotoriikkaan, vuorovaikutukseen ja/tai kommunikointiin liittyviä haasteita. Hallitsen myös puhetta tukevien- ja korvaavienkommunikointimenetelmien käytön (AAC-keinot: esine- ja kuvakommunikointi sekä tukiviittomat). Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kuntoutukseen olen syventynyt niin täydennyskoulutuksen kuin aikaisemman työkokemuksenkin kautta (PECS, PRT-menetelmä). Näen kuntoutuksen vaikuttavuuden kannalta yhteisöllisen työskentelyotteen olevan olennaista. Asiakkaan lähi -ihmisten ohjaaminen onkin tärkeä osa puheterapiaa. Pyrin työskentelemään voimaannuttavasti positiivisessa vuorovaikutuksessa.

KIELITAITO
Suomi, englanti, italia
Terapiakielenä suomi, ohjausta myös englanniksi