Olemme osa Coronariaa

Elina Parkkari

elina_parkkari
Puheterapeutti
FM
050-365 6930
elina.parkkari@coronaria.fi

KOULUTUS
Filosofian maisteri 2011, puheterapeutti, Humanististen tieteiden kandidaatti 2007 (yleinen kirjallisuustiede).

TYÖKOKEMUS
Valmistuttuani vuonna 2011 aloitin puheterapeutin urani HUS:in foniatrian poliklinikalla lasten kielellisten tutkimusten, AAC-arvioiden ja äänihäiriöiden kuntoutuksen parissa. Terapeijan puheterapeuttina aloitin syksyllä 2013.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
1. Lasten kielellinen kuntoutus
Olen tehnyt paljon kielellisiä tutkimuksia erikoissairaanhoidossa. Olen terapiatyön ohella käynyt runsaasti kielelliseen kuntoutukseen liittyviä koulutuksia, kuten AAC, PRT, Fonologia-koulutus, Kommunikaation kulmakivet, iPadin käyttö terapiassa, HUS:in alueelliset koulutuspäivät 2010 ja 2011, Puheterapeuttiliiton koulutuspäivät 2013, GAS-koulutus.
2. Äänihäiriöt
Olen ääniterapiatyön ohella käynyt Estill Voice Treatment -koulutuksen (taso 1). Lisäksi olen osallistunut Ääniergonomiaseuran symposiumeihin ja Puheterapeuttiliiton äänihäiriöaiheisiin koulutuspäiviin keväällä 2015.
3. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät
Olen suorittanut PECS-koulutuksen (taso 2).
Osaan käyttää ja ohjata tukiviittomia.
Osaan valmistaa, käyttää ja ohjata kuvakommunikointikansioita.
4. Änkytys
Olen toiminut ohjaajana ja puheterapeuttina SÄY:n änkytysleireillä vuosina 2010 – 2013.
5. Puhe- ja suumotoriikan kuntoutus
Olen käynyt mm. seuraavat puhe- ja suumotoriikan kuntoutukseen liittyvät koulutukset: OPT (taso2), Apraksia, Fonologia, Terapeijan äännesarja, Kinesio-, vibra ja termiset hoidot, Faskiakäsittely, Syöttämisen hyvät käytännöt.

KIELITAITO
Suomi, ruotsi, englanti, ranska.

MUUTA
Kehitän jatkuvasti osaamistani käymällä ammatillisia lisäkoulutuksia. Työyhteisössämme voin luontevasti konsultoida toisia terapeutteja. Minulla on vankka osaaminen suomen kielestä, kielitieteestä ja kielellisestä analyysista yleisen kirjallisuustieteen ja suomen kielen opintojen pohjalta (HuK).