Olemme osa Coronariaa

Elisa Jaakola

Puheterapeutti, FM
040 668 5752
elisa.jaakola@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Olen valmistumisestani lähtien työskennellyt pääosin yksityisellä sektorilla. Lyhyitä jaksoja olen työskennellyt myös terveyskeskuksessa sekä lastenneurologian poliklinikalla. Suurimmaksi osaksi olen kuntouttanut lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt puheen kehitys tai puhemotorisia pulmia. Jonkun verran kokemusta löytyy myös laaja-alaisista kehityshäiriöistä, suulakihalkioista, änkytyksestä sekä aikuisten puheen ja kielen häiriöistä. Puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC) ovat myös olleet osa työtäni.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Minulla on kertynyt kokemusta eniten lasten kielellisten taitojen kuntoutuksesta ja jonkun verran arvioinnista. Haluan edelleen kehittää osaamistani mahdollisimman laajasti puheterapian eri osa-alueilla ja kouluttautua säännöllisesti.

KOULUTUKSET:
PECS 1 BASIC (Picture Exchange Communication System), kuvanvaihtomenetelmä, 2017
Kuvakommunikaation ABC, 2017
Leikki – lapsen tärkein toiminta, 2017
Mielekkään kielen reseptit, 2017
Laulupiirtämisen menetelmä, 2017
Tukiviittomien peruskurssi, 2015

MUUTA
Opiskeluaikana ohjasin afasiaan sairastuneille henkilöille vertaistukiryhmää sekä kesäisin toimin kerhonohjaajana 4-7 -vuotiaille lapsille, joiden kanssa harjoiteltiin mm. kielellisen tietoisuuden taitoja sekä kouluvalmiuksia.

KIELITAITO
Terapiakielenä vain suomi, ohjauskielenä suomi ja englanti