Olemme osa Coronariaa

Eveliina Partanen

eveliina-turunen
Puheterapeutti, FM
045-212 1677
eveliina.partanen@coronaria.fi

KOULUTUS
Filosofian maisteri, puheterapeutti
Opiskelin myös Helsingin yliopistossa kasvatustiedettä valmistuen luokanopettajaksi ja terveystiedon aineenopettajaksi.

TYÖKOKEMUS
Puheterapeutiksi valmistuttuani olen työskennellyt Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Ruskis- koulussa liikuntavammaisten, monivammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten parissa. Keskeisenä työnkuvana ohjasin lähiympäristöä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytössä ja syömisen pulmissa. Työssäni myös arvioin ja kuntoutin laaja-alaisesti erilaisia kommunikoinnin, vuorovaikutuksen, kielellisten taitojen ja puheentuoton ongelmia. Opiskeluun kuuluvan pitkän harjoitteluni tein TYKS Lastenneurologialla, jossa pääpaino oli lasten puheen, kielen, vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja syömisen ongelmien kuntoutustarpeen arviointi. Moniammatillinen työskentely ja lähiympäristön ohjaus ovat olleet oleellinen osa työtäni ja pidänkin tärkeänä kuntoutuksen sitomista arjen toimintaympäristöihin.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Minulle on kertynyt kuntoutuskokemusta lasten parissa liikunta- ja monivammaisten kuntoutuksesta, viivästyneestä puheen- ja kielenkehityksestä, kielellisestä erityisvaikeudesta, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytöstä ja syömisen pulmista.
Arvostan aktiivista kouluttautumista ja oman osaamiseni syventämistä. Olen suorittanut pätevyyden tehdä ääniterapiaa rekisteröidyllä LSVT- menetelmällä ja osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin:
-Lasten ja aikuisten puheen apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus -Puheen ja kielen päivät 2014 & 2015
-Oral Placement Therapy (OPT 1)
-TAIKE- taulusto kommunikointivälineenä
-Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa
-Yhteisön ohjaus-, Syöttämisen hyvät käytännöt- ja Kuinka MPV- äänne kuntoutetaan -koulutukset (Terapeija)

Erityisesti olen kiinnostunut syömisen pulmien kuntouttamisesta ja pyrkinyt hankkimaan siihen liittyvää erityisosaamista. Pro gradu -työni tein aiheesta ”Vanhempien kokemus pienen lapsen syömisongelmista ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta.”

MUUTA
Opiskeluaikanani toimin sisarusohjaajana Suomen änkyttäjien yhdistyksen perhemuotoisilla sopeutumisvalmennuskursseilla. Ohjasin myös afasiaan sairastuneille henkilöille ryhmämuotoista Juttu tupa -keskustelukurssia Vantaan aikuisopistossa. Näiden lisäksi toimin ohjaajana autismin kirjon henkilöiden ja aivovammautuneiden ryhmäkodissa.

KIELITAITO
Terapiakielenä suomi.
Ohjausta myös englanniksi ja espanjaksi.