Olemme osa Coronariaa

Harriet Tergujeff

thumb_Harriet_Tergujeff_1024

KOULUTUS
Toimintaterapeutti
AMPS -testimenetelmäkoulutus (Assessment of Motor and Process Skills)
Lähihoitaja
AVEKKI työyhteisön tukemiseen ja ohjaukseen
ADHD-ohjaaja/coach
Työvalmennuksen eat opintoja
Kouluttajakoulutus

TYÖKOKEMUS
Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2004 erityisnuorten parissa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Asiakasryhmiin on kuulunut koko erityisopetuksen kirjo, viime vuosina pääpaino on ollut neuropsykiatriset, kehitysviivästeiset ja oppimishaasteiset asiakkaat. Työ muodostui yksilö-, ryhmä- ja muusta moniammatillisesta työstä. Työskentelen 08/16 alkaen Terapeijan moniammatillisessa tiimissä.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN
Olen erikoistunut lasten, nuorten ja nuorten aikuisten toimintaterapiaan. Asiakkaani ovat olleet pääsääntöisesti nuoria sekä nuoria aikuisia, joilla on neurologinen, psykiatrinen tai neuropsykiatrinen sairaus/vamma, kehityksen viivästymä, laaja-alainen oppimisvaikeus tai liikuntavamma. Asiakkaani ovat tarvinneet sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea opinnoista suoriutumiseen, itsenäistymiseen ja arjen hallintaan. Asiakkaiden pulmat ovat liittyneet esim. motoriikan ja aistisäätelyn pulmiin, toiminnanohjauksen ja ajanhallinnan pulmiin sekä vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmiin. Olen tottunut työskentelemään perheiden kanssa sekä yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Työhöni on sisältynyt sosiaali- ja opetusalan henkilöstölle suunnattujen koulutusten pitämistä mm. vuorovaikutuksesta, toiminnanohjauksesta ja aistisäätelystä. Olen opiskellut työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon osia ja toiminut työllistymisen tukemiseen liittyvissä kehittämishankkeissa. Pyrin kehittämään itseäni jatkuvasti ammatillisesti kouluttautumalla.

KIELITAITO
Suomi (ruotsi ja englanti)

MUUTA
Lähtökohtia kuntoutustyössäni ovat lapsen ja perheen hyvä kohtaaminen, arjen helpottuminen, asiakaslähtöisyys ja tavoitteellisuus. Koen tärkeäksi asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen etsimisen sekä näkyväksi tekemisen terapiatyössä. Lähihoitajan ammatti antaa minulle valmiuksia päiväkotiarjen ymmärtämiseen.