Olemme osa Coronariaa

Johanna Heikkilä

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2013. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla kuntouttaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Olen kuntouttanut laaja-alaisesti erilaisia puheeseen, kieleen, vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyviä pulmia. Terapeijan puheterapeuttina aloitin keväällä 2016.
Vuodesta 2007 alkaen olen myös toiminut Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä tilapäisenä perhehoitajana.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN
Työskentelen laajasti erilaisten asiakkaiden parissa – erityisesti nautin lasten kanssa työskentelystä. Terapiani kulmakiviä on jaettu ilo ja kuunteleva vuorovaikutus, jossa asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi ja hän saa kokemuksen omasta arvokkuudesta terapeutin läsnäolossa. Lapsen puheterapia perustuu lasta kuuntelevaan leikkiin. Hyödynnän myös voimauttavaa vuorovaikutusta ja erilaisia vuorovaikutusleikkejä työssäni. Yhteisöllinen ja toiminnallinen kuntoutus on minulle luontaista. Yhteistyö asiakkaani lähipiirin kanssa on palkitsevaa: yhdessä olemme vahvempia.
Käytän työssäni tarpeen mukaan erilaisia menetelmiä, mm. erilaiset puhetta tukevat/korvaavat menetelmät, PRT-, PECS-menetelmät. Kouluttaudun säännöllisesti, asiakkaideni tarpeiden mukaan hankin lisätietoa innokkaasti.

KIELITAITO
Suomi, englanti, nepali
Terapiakielenä suomi
Ohjausta voin toteuttaa myös englannin ja nepalin kielellä

MUUTA
Olen kiinnostunut erilaisista kulttuureista ja kehitysyhteistyöstä. Opiskeluvuosina olin Autismi- ja Asperger liiton Prerona-projektissa mukana opiskelijajäsenenä. Yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa kehitimme Bangladeshissa autismikirjon oppilaiden koulutusta ja kuntoutusta. Nepalissa olen toiminut useaan otteeseen vapaaehtoistyöntekijänä lasten ja nuorten parissa, toimin myös aktiivisesti Maya Nepal –yhdistyksessä edistäen lapsen oikeuksien toteutumista Nepalissa. Tällä hetkellä olen myös mukana Lääkärien sosiaalinen vastuu –järjestön Nepalin erityislapsihankkeessa.