Olemme osa Coronariaa

Johanna Tanskanen

johanna_tanskanen
Puheterapeutti
FM
050-367 6066
johanna.tanskanen@coronaria.fi

KOULUTUS
Filosofian maisteri, puheterapeutti
Säännöllistä ammattitaitoa syventävää koulutusta

TYÖKOKEMUS
Valmistuin Helsingin yliopistosta vuonna 2010, mistä lähtien olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana Terapeijan moniammatillisessa työyhteisössä tehden lasten ja nuorten puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen kuntoutusta. Työurani alussa työskentelin osa-aikaisesti myös perusterveydenhuollon puheterapeuttina Espoon kaupungilla, jossa tein lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin taitojen arviointia, kuntoutusta sekä ohjantaa.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Lasten ja nuorten puhemotoriikan, puheentuottoon painottuvien kielellisten erityisvaikeuksien sekä syömisen kuntoutus. Käytän työssäni erilaisia taktiiliseen, visuaaliseen ja auditiiviseen palautteeseen pohjautuvia menetelmiä. Laajin koulutuskokonaisuus on Oral Placement Therapy –menetelmän koulutus. (Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach, OPT Level 1, OPT Level 2, OPT Apraxia, Teaching functional speech to non-verbal individuals with behavior problems. Applied behavior Analysis and oral Placement Therapy)

Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja vuorovaikutuksen erityisvaikeuksien kuntoutus. Käytän työssäni laaja-alaisesti ja monipuolisesti kullekin asiakkaalle yksilöllisesti valittuja terapeuttisia lähestymistymistapoja ja kuntoutusmenetelmiä (mm. leikkiä, voimauttavaa vuorovaikutusta sekä sovellettuun käyttäytymisanalyysiin perustuvia menetelmiä, kuten PECS ja PRT)

Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käytön yksilöllinen ohjaus ja ideointi muun kuntoutuksen rinnalla.

KIELITAITO
Suomi, englanti
Terapiakielenä suomi