Olemme osa Coronariaa

Kaisa Ijas


Puheterapeutti
FM
040-733 1835
kaisa.ijas@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Valmistuin filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2010. Ennen Terapeijaa työskentelin perusterveydenhuollossa puheterapeuttina, minkä pohjalta minulla on laaja-alainen kokemus puheterapeuttisesta arvioinnista, kuntoutuksesta, vanhempien ja lähiympäristöjen ohjaamisesta sekä työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä. Toimin myös usean vuoden ajan osana kehitysvammahuollon moniammatillista työryhmää, jossa osallistuin kuntoutussuunnitelmien laatimiseen lapsille ja nuorille, joiden kommunikaatiovaikeuksien taustalla on kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvat vaikeudet.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Minulla on kokemusta yhteistyöstä perheiden kanssa, joiden lapsella on puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymä, kielellinen erityisvaikeus, lukivaikeus, puhemotoriikan hallinnan vaikeutta ja epäselvä puhe, dyspraksia, äännevirheitä, syömisen vaikeuksia, laaja-alainen kehitysviivästymä, kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvia vuorovaikutuksen vaikeuksia. Olen tottunut käyttämään työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (AAC), kuten tukiviittomia, kommunikaatiokansioita, erilaisia kuvia ja nopeaa piirtämistä.

Pidän ammattitaitoani yllä säännöllisellä kouluttautumisella. Viime vuosina olen osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin:
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2016)
Suun sensomotoriikan ongelmat ja niiden kuntoutus (2016)
Oral Placement Therapy (OPT) lev. 1 ja 2 (2015/2016)
Video yhteisön ja perheen ohjauksen välineenä (2015)
Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus (2015)
Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus (2014)
Monikielinen lapsi puheterapian asiakkaana (2014)
Go Talk Now -kommunikointiohjelman rakentaminen iPadille (2014)
Syömisen ja ääntelyn varhainen kehitys (2013)
Boardmaker -koulutus (2013)
Fonologinen kehitys (2012)
AACi-kommunikointikansioiden yksilöllistäminen, niiden käyttö arjessa ja käytön ohjaukseen liittyvät haasteet (2012)
Voimavarakeskeinen työskentely asiakkaan ja omaisten kanssa (2012)
Esteetöntä viestintää (2011)
Musiikin merkitys puheterapiassa (2010)

KIELITAITO
Suomi, saksa, englanti, ruotsi
Terapiakielenä suomi