Olemme osa Coronariaa

Katariina Kanninen

katariina_kanninen
Katariina Kanninen
Puheterapeutti, FM
050 525 3992
katariina.kanninen@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, filosofian maisteri. Valmistuin Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2001.

TYÖKOKEMUS
Aloitin Terapeijassa vuonna 2015. Sitä edeltävältä ajalta minulla on pitkä työkokemus lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjaamisesta perusterveydenhuollossa. Olen kuntouttanut hieman myös aikuisafaatikkoja. Olen saanut työkokemusta kuulovammaisten lasten kielen ja kommunikoinnin arvioinnista sekä kuntoutuksen suunnittelusta erikoissairaanhoidon moniammatillisessa työyhteisössä. Opiskeluaikana työskentelin puheterapeuttina kielihäiriöisten lasten ja heidän perheidensä sopeutumisvalmennuskursseilla.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Lasten puheen ja kielen kehityksen arviointi ja kuntoutus, yhteistyö lapsen lähiympäristön kanssa. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät, kuten tukiviittomat ja kuvat. Erityisesti olen perehtynyt kielihäiriöisten lasten kuntoutukseen. Syvennän ammattitaitoani säännöllisesti alan koulutuksilla, olen hankkinut lisäkoulutusta mm. seuraavasti:
– OPT (Oral Placement Therapy) tasot 1 ja 2
– Apraksia-kuntoutus
– puhemotoriikkaan ja artikulaatioon liittyviä koulutuksia

KIELITAITO,
Suomi, englanti ja ruotsi, jonkin verran saksaa ja ranskaa.
Terapiakieli on suomi, vanhempien ohjausta annan tarvittaessa englanniksi.

MUUTA
Minulla on myös kaupallisen alan perustutkinto ja noin 8 vuoden kaupallinen työkokemus. Opiskelin logopediaa vaihto-opiskelijana Ruotsissa yhden lukukauden ajan vuonna 1997 (Karolinska Institutet).