Olemme osa Coronariaa

Kirsi Airio

thumb_Airio Kirsi S_1024

Puheterapeutti, FM
040-755 3829
kirsi.airio@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta keväällä 2012. Suoritin opintoihini kuuluvan pitkän harjoittelun ja työskentelin osa-aikaisesti puheterapeuttina 1,5 vuoden ajan ennen valmistumistani Ruskeasuon koulussa, joka on valtion erityiskoulu liikuntavammaisille lapsille. Kuntoutin Ruskeasuon koulussa lapsia, jotka tarvitsivat puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Lisäksi olen työskennellyt viiden kuukauden ajan puheterapeuttina Helsingin terveyskeskuksessa ennen valmistumistani syksyllä 2011 ja valmistumisen jälkeen kolme kuukautta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Iisalmessa. Näissä paikoissa työni pääpaino oli lasten puheterapeuttisen kuntoutustarpeen arvioinnissa. Valmistumisen jälkeen syksystä 2012 lähtien olen työskennellyt yksityisellä sektorilla Uudenmaan alueella.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Minulle on kertynyt kuntoutuskokemusta etenkin kielellisestä erityisvaikeudesta, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytöstä ja käytön ohjaamisesta lähiympäristölle, Downin syndroomasta sekä puhemotorisista vaikeuksista. Minulla on paljon kokemusta moniammatillisesta työskentelystä ja lähiympäristöjen ohjaamisesta ja pidän todella tärkeänä lasten arkeen ja arjen toimintaympäristöihin nivoutuvaa puheterapiakuntoutusta. Olen kiinnostunut erityisesti puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista (kuvat ja kuvakommunikointikansiot) sekä puhemotorisista pulmista.

Suorittamani koulutukset:
Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry) Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry) Puheterapiaa alle 1-vuotiaalle (Suomen CP-terapiayhdistys ry. toiminut itse koulutuksen toisena järjestäjänä), Eettisyys puheterapeutin työssä (Puheterapeuttien Kustannus Oy ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n Varsinais-Suomen paikallisosasto, Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö (Ruskeasuon koulu), AVH-päivät (Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ja OK-Opintokeskus, Yhteisön ohjaus (Terapeija)

KIELITAITO
suomi, englanti
Terapiakielenä suomi