Olemme osa Coronariaa

Kirsi Hornborg

Puheterapeutti, FM
050-300 0366
kirsi.hornborg@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Valmistuin filosofian maisteriksi Helsingin Yliopistosta vuonna 2000. Valmistumiseni jälkeen työskentelin pitkään perusterveydenhuollon puheterapeuttina. Sieltä minulle kertyi laaja-alainen työkokemus puheterapeuttisesta arvioinnista, kuntoutuksesta, moniammatillisesta tiimityöskentelystä sekä lapsen lähiympäristön ohjaamisesta. Olen myös työskennellyt vuoden erikoissairaanhoidossa foniatrisessa yksikössä tutkien ja arvioiden kielihäiriöisiä lapsia ja osallistuen heidän kuntoutussuunnitelmien tekoon.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Olen työskennellyt paljon pienten lasten kielellisten, vuorovaikutukseen liittyvien sekä puhemotoristen vaikeuksien arvioinnin sekä kuntoutuksen parissa. Minulla on kokemusta myös kouluikäisten lasten puheterapiasta. Pidän erityisen tärkeänä asiakkaan lähiympäristön kanssa tehtävää yhteistyötä ja ohjaamista. AAC-menetelmien; kuvien, kommunikaatiokansion sekä tukiviittomien käyttö on minulle tuttua. Työurani aikana olen tehnyt paljon yhteistyötä moniammatillisessa tiimissä ja syvennän ammattitaitoani säännöllisesti alan koulutuksilla.

KOULUTUKSET:
Puheterapeutti
FM

KIELITAITO
Terapiakielenä vain suomi, ruotsi ja englanti