Olemme osa Coronariaa

Kirsi Kaisamatti

thumb_Kaisamatti Kirsi S kopio_1024

KOULUTUS
Puheterapeutti, filosofian maisteri. Valmistuin puheterapeutiksi Oulun
yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 1993.

Työkokemus
Minulla on pitkä ja laaja työkokemus lasten ja nuorten puheen ja kielen
häiriöiden tutkimuksesta ja kuntoutuksesta. Olen työskennellyt
puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, päivähoidon puheterapeuttina,
ammatinharjoittajina yksityisillä lääkäriasemilla sekä työurani alussa
aikuisneurologisten asiakkaiden parissa sekä
puhevammaisten tulkkipalvelut puheterapeuttina. Lisäksi olen työskennellyt
lasten, nuorten ja aikuisten änkytysterapiakursseilla.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erityisosaaminen
Erityisosaamistani on lasten, nuorten ja aikuisten änkytyksen tutkimus ja
kuntoutus. Änkyttävän lapsen tutkimus ja siihen liittyvä änkytyksen
pysyvyyden riskitekijöiden kartoitus sekä vanhempien ohjanta on vahvinta
osaamistani. Minulla on paljon kokemusta änkyttävien asiakkaiden yksilö,
pari – ja ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Annan änkytysterapiaa myös
etäkuntoutuksena. Terapiamenetelmät valitaan kunkin asiakkaan tarpeiden
mukaisesti. Alle kouluikäisille änkyttäville lapsille annan puheterapiaa
myös Lidcombe-ohjelmalla.

Olen hankkinut änkytyksen tutkimukseen ja kuntoutukseen liittyen mm.
seuraavat lisäkoulutukset:
* The Lidcombe Programme of early stuttering intervention, Oxford 2007
* Oxford dysfluency conference, 2008
* The Eastern workshop: Using cognitive approaches with people who
stutter, The Stuttering Foundation of America, Bostonin yliopisto 2013
* Practical strategies for working with school-age children who stutter, The
Stuttering Foundation of America, New Jersey 2014
* Stuttering: The Fourth Croatia Clinical Symposium, 2019
* European Clinical Specialization in Fluency disorders (ECSF), 2016-2017

Lisäksi erikoisosaamistani on pitkän työkokemukseni kautta lasten puheen
ja kielen häiriöiden tutkimus ja kuntoutus.

Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi. Terapiakielenä suomi, vanhempainohjaus myös
englanniksi.