Olemme osa Coronariaa

Kirsi-Marja Häkli

kirsi_hakli
Puheterapeutti
041-507 9177
kirsi-marja.hakli@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM
Kasvatustieteen kandidaatti, KK

TYÖKOKEMUS
Olen työskennellyt valmistumisestani lähtien lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa moniammatillisessa työyhteisössä Terapiakeskus Terapeijassa. Vuodesta 2015 lähtien olen toiminut ammatinharjoittajana.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Olen työskennellyt monenlaisten puheen ja kielenkehityksen sekä syömisen pulmien parissa yhdessä perheiden ja lähiyhteisöjen kanssa. Varhainen vuorovaikutus, puhetta edeltävän kehityksen tukeminen sekä puheen tuoton kuntoutus ovat keskeisiä osaamisalueitani. Myös esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukipulmien kuntoutuksesta minulla on kokemusta. Vahvuuksiani ovat puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttö (kuvakommunikointi, tukiviittomat, puhelaitteet) sekä yhteisöllinen kuntoutus ja lähiympäristöjen ohjaaminen. Sosiaalishaptisen kommunikaation pätevyyden sain vuonna 2014.
Koulutuksen myötä olen hankkinut mm. Oral Placement Therapy (OPT) osaamista (Level 1 ja 2, Apraksia, Sensory Feeding, Functional speech for non-verbal) sekä kokemusta Pivotal Response Training (PRT) -menetelmästä. Kehitän ja ylläpidän ammattitaitoani säännöllisellä ja monipuolisella kouluttautumisella.

KIELITAITO
suomi, englanti, ruotsi
Terapiakielenä suomi

MUUTA
Olen aikaisemmalta koulutukseltani kasvatustieteiden kandidaatti ja erikoistunut erityispedagogiikkaan, montessoripedagogiikkaan sekä esi- ja alkuopetukseen. Olen työskennellyt toistakymmentä vuotta erityislastentarhanopettajana integroiduissa erityisryhmissä sekä kielihäiriöisten että liikunta/monivammaisten lasten kanssa. Tätä kautta olen saanut kokemusta myös yhteisöllisen kuntoutuksen arjesta sekä mm. luki- ja artikulaatiohäiriöiden kuntoutuksesta. Päivähoidon arki ja alle kouluikäisen lapsen maailma ovat minulle hyvin tuttuja. Työotteessani yhdistyykin molempien ammattien kautta saatu osaaminen ja tietotaito, joita voin hyödyntää lapsen parhaaksi.