Olemme osa Coronariaa

Laura Oinonen

admin-ajax-php
Puheterapeutti, FM
050-3543256
laura.oinonen@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2014. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kehitystä ja kuntoutusta tukevissa asiantuntijapalveluissa sekä Pohjois-Karjalan keskussairaalan lastenneurologian klinikalla.
Asiantuntijapalveluissa työhöni kuului kehitysvammaisten lasten ja nuorten vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja syömiseen liittyvien asioiden arvioiminen sekä kuntoutussuunnitelmien laatiminen yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Lisäksi työhöni kuului asiakkaiden lähiympäristöjen ohjaus vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja syömiseen liittyvissä asioissa. Lastenneurologian klinikalla työskennellessäni sain työkokemusta erilaisten puheen ja kielen kehityksen häiriöiden sekä syömiseen liittyvien vaikeuksien tutkimisesta ja kuntoutuksesta. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (AAC) ovat olleet koko ajan vahvasti osana työtäni.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Eniten minulla on kokemusta kehitysvammaisuudesta, autismin kirjon häiriöistä sekä kielellisistä erityisvaikeuksista.

Koulutukset:
Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, 2016
OPT I: A three-part treatment plan for oral placement therapy, 2016
Pienten syömisongelmaisten lasten hoito, 2013

KIELITAITO
suomi, englanti
Terapiakielenä suomi