Olemme osa Coronariaa

Maija Korpelainen

thumb_Korpalainen Maija S_1024

Maija Korpelainen
Puheterapeutti, FM
040-139 9277
maija.korpelainen@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Valmistuin Tampereen yliopistosta vuonna 2011. Kandidaatin tutkielmaan saakka tein opintojani Oulun yliopistossa. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilla pääosin lasten ja nuorten parissa ja kuntouttanut erilaisia pulmia liittyen puheeseen, kieleen, vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon. Opiskeluaikaisen harjoitteluni suoritin Jorvin sairaalan aikuisneurologisella osastolla vuonna 2010. Terapeijan puheterapeuttina aloitin vuonna 2016.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN
Kuntoutuskokemusta on kertynyt mm. autismin kirjoon, kehitysvammaan, kielelliseen erityisvaikeuteen, kuulovammoihin sekä puhemotorisiin ja lukemisen ja kirjoittamisen haasteisiin liittyen. Aikuisneurologisten pulmien arvioinnista ja kuntoutuksesta kokemusta on opiskeluideni harjoitteluajalta.

Tärkeimmät koulutukseni:

 • Näin ohjaan yhteisöä (1pv)
 • Läheisen ohjaus terapiatyössä (1pv)
 • Tavoitteen asettelun ABC (2pv)
 • Muksuopin perusteet (5pv)
 • Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet (2pv)
 • ABA (Applied Behavior Analysis) -seminaari (2pv)
 • PECS1 (Picture Exchange Communication System) (2pv)
 • Kommunikointisovellukset iPadilla (1pv)
 • The Hanen Centre -koulutuksia (”Building Communication”, ”More than words”)
 • Äännesarja: motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin (5pv)
 • Apusanamenetelmä (1pv)
 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention (3pv)
 • Suun- ja kasvojenalueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot (1pv)
 • Oral Placement Therapy: level 1 (2pv)
 • Developing Oral-Motor and Feeding Skills in the Down Syndrome Population (1pv)

Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja ja apuvälineitä (esim. kuvat, erilaiset kommunikaatiokansiot/-sovellukset, tukiviittomat). Pidän kuntoutuksessani erittäin tärkeänä asiakkaan kohtaamista arvostaen ja rohkaisten sekä kuntoutuksen tekemistä yhdessä lähiympäristön kanssa. Haluan oppia uutta ja kehittää aktiivisesti osaamistani kouluttautumalla työni ohessa.

KIELITAITO
Suomi, englanti
Terapiakielenä suomi

MUUTA
Olen saanut syventää kokemustani puheen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen haasteiden parissa toimimisesta jo ennen valmistumistani työskennellessäni kuulovammaisten ja kielihäiriöisten lasten erityiskoulussa, henkilökohtaisena avustajana sekä ikääntyneiden parissa ja kehitysvammapuolella.