Olemme osa Coronariaa

Maija Lukkarinen

thumb_Lukkarinen Maija S_1024
Puheterapeutti, FM
040-5850366
maija.lukkarinen@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM, Helsingin yliopisto 2008

KUVAUS OSAAMISESTA

Olen toiminut puheterapeuttina yksityispuolella vuodesta 2016 alkaen. Aikaisemmin työskentelin usean vuoden ajan puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, mistä olen hankkinut laaja-alaista kokemusta lasten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen/nielemisen puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjaamisesta ja työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä. Olen saanut myös monipuolista työkokemusta aivoverenkiertohäiriön tai traumaattisen aivovaurion saaneiden nuorten ja aikuisten äänen, puheen, kielelliskommunikatiivisten ongelmien sekä nielemisongelmien arvioinnista ja kuntoutuksesta sairaaloissa ja kuntoutuskeskuksessa.

Tällä hetkellä kiinnostuksenkohteenani on erityisesti lasten äänteellinen ja puheen tuottoon liittyvä kuntoutus. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja.

Vahvistan ammattitaitoani työnohjauksella sekä kouluttautumalla säännöllisesti.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN

Puheterapeutti, FM 2008

Olen suorittanut mm. seuraavat koulutukset:
FaceFormer- koulutus (Dr Klaus Berndsen & Sabine Berndsen)
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (Kipinäkeskus)
Dynamic, Temporal & Tactile Cueing, DTTC (Dr. Edythe A. Strand)
The Get Permission Approach to Mealtime Challenges (Marsha Dunn Klein)
Oral Placement Therapy, Talk Tools (OPT lev. I & II)
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (Tanskasen, Tarpila)
Muksuopin perusteet (Ben Furman)
Terapeijan Äännesarja (5pv kokonaisuus)
Apusanamenetelmäkoulutus (Tuula Savinainen-Makkonen)
DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation)
Dysphagia Management with Cervical Auscultation
Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa (Terapeija)
Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF

KIELITAITO
suomi, englanti, ruotsi. Terapiakieli suomi.