Olemme osa Coronariaa

Marjo Asikainen


Puheterapeutti, FM
040-1749979
marjo.asikainen@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Pitkän loppuharjoitteluni suoritin HYKS:ssä Jorvin sairaalan aikuisneurologian vuodeosastolla ja -poliklinikalla. Olen saanut kokemusta aikuisneurologisten kuntoutujien kielellisten-, puhemotoristen- ja nielemisvaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta harjoittelujakson lisäksi myös työskennellessäni puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja kuntoutussairaalassa.

Lasten kanssa työskentelystä olen saanut kokemusta opintoihin kuuluvien terapioiden sekä perusterveydenhuollon työni kautta. Lapsiasiakkaiden kohdalla olen erityisen kiinnostunut kouluikäisten lasten puheterapiasta liittyen nimeämisen, kerronnan, toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
– Aivoverenkiertohäiriöiden, traumaattisten aivovaurioiden ja etenevien neurologisten sairauksien
seurauksena syntyneiden puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksien arviointi ja kuntoutus
– Aikuisneurologisten potilaiden nielemisen vaikeuksien arviointi ja ohjaus
– Lasten kielellisten vaikeuksien arviointi ja kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus
Lisään ja vahvistan osaamistani ammatillisten kurssien ja koulutusten avulla.

KIELITAITO
Terapiakielenä suomi, ohjausta myös englanniksi.