Olemme osa Coronariaa

Mia Satukangas

mias
Puheterapeutti
FM
040 552 5341
mia.satukangas@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM Helsingin yliopisto

TYÖKOKEMUS
Aloitin Terapeijassa vuonna 2015. Sitä edeltävältä ajalta minulla on pitkä työkokemus lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjaamisesta perusterveydenhuollossa. Olen arvioinut ja kuntouttanut myös aikuisneurologisia asiakkaita moniammatillisessa työyhteisössä. Minulla on työkokemusta lastenpsykiatristen asiakkaiden puheen ja kielen kehityksen arvioinnista sekä kuntoutuksen suunnittelusta erikoissairaanhoidossa.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Erikoisosaamistani on lasten puheen ja kielen kehityksen arviointi ja kuntoutus sekä tiivis yhteistyö lapsen lähiympäristön kanssa. Minulla on runsaasti kokemusta monikulttuuristen lasten puheterapiakuntoutuksesta. Käytän työssäni paljon puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (kuvat ja tukiviittomat). Syvennän ammattitaitoani säännöllisesti alan koulutuksilla, olen hankkinut lisäkoulutusta mm. seuraavasti:
– OPT (Oral Placement Therapy) tasot 1 ja 2
– Apraksia-kuntoutus
– PECS (Picture Exchange Communication System) taso 1
– Selective Mutism
– puhemotoriikkaan ja artikulaatioon liittyviä koulutuksia
– GAS-koulutus

KIELITAITO
Puhun suomea ja englantia, jonkin verran ruotsia ja venäjää.
Kuntoutuskielenä suomi, vanhempien ohjausta myös englanniksi. Annan puheterapiaa määrätyille asiakasryhmille englanniksi.

MUUTA
Olen opiskellut puheterapiaa ja fonetiikkaa Englannissa Manchesterin yliopistossa yhden lukuvuoden ajan.