Olemme osa Coronariaa

Nita Tolvanen

nita_tolvanen
Fysioterapeutti
NDT, Bobath- ja vauvaterapiakoulutus
Lasten fysioterapian erikoisasiantuntija
Faskiamanipulaatio koulutus
0400-989 542
nita.tolvanen@coronaria.fi

Lasten fysioterapian erikoisasiantuntija – Suomen Fysioterapeuttiliiton myöntämä erikoisalakohtainen nimike, joka edellyttää laaja-alaista osaamista

KOULUTUS
Valmistuin fysioterapeutiksi 1987 ja suoritin päivityksen AMK tutkinnoksi 2011.
Valmistumiseni jälkeen olen kouluttautunut laaja-alaisesti näin syventäen osaamistani useammalla fysioterapian osa-alueella.
NDT, Bobath- ja vauvaterapiakoulutus
Erityispedagokiikan-ja pedagogiikan perusopinnot
Liikkuvuuskouluttajakoulutus sekä nuoren urheilijan ja toiminnallisen harjoittelun koulutuksia
FaskiamanipulatioStecco koulutustaso III

TYÖKOKEMUS
Valmistuttuani työskentelin ensin Sipoon terveyskeskuksessa 1988, josta siirryin Keskus Fysioterapia Leppävaaraan 1989-1991.
Olen toiminut ammatinharjoittajana vuodesta 1993, jolloin siirryin päätoimisesti lasten ja nuorten kuntoutuksen pariin. Siirryin Terapiakeskus Terapeijan moniammatilliseen työyhteisöön Vantaalle 1998.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Minulla on pitkäaikainen kokemus lasten ja nuorten neurologisesta kuntoutuksesta, paljon koulutusta ja näiden kautta kertynyttä osaamista. Vauvaterapiakoulutus antaa hyvät valmiudet varhaisterapiaan. Minulla on myös kokemusta vauvoista, joilla on aistisäätelyn vaikeutta.
Olen työskennellyt myös lasten ja nuorten ortopedisten sairauksien kuntoutuksessa.
Työskentelytapani on pitkäjänteinen, perhettä ja lähiympäristöä osallistava sekä kokokaisvaltainen – yhdistän mielelläni osaamistani eri alueilta lapsen tarpeiden mukaan. Moniammatillinen työskentely kohti yhteisiä tavoitteita on tärkeää. Tähän kokemukseen pohjaten työskentelen monialaisesti, jos moniammatillinen lähestymistapa ei ole mahdollinen.
Olen perehtynyt sekä urheilufysioterapian että valmennuskoulutusten kautta nuoren urheilijan vammoja ennaltaehkäisevään fyysiseen harjoitteluun sekä liikkuvuusharjoitteluun.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten liikunnan mahdollistamisen keinot ja liikunnan strukturointi ovat erityisosaamistani. Näiden kehittäminen, kouluttaminen ja ohjaaminen päiväkoti- ja koululiikunnan tilanteisiin ovat vahvuuksiani.
Faskiakäsittelyihin olen perehtynyt monen koulutuksen ja näkökulman kautta. Minulla on kokemusta faskiakäsittelystä TULES- asiakkailla (aikuisille ja lapsille) sekä neurologisten lasten fysioterapiassa.

KIELITAITO
Olen kaksikielinen suomi/ruotsi, englanti

MUUTA
Olen oman työn ohessa toiminut kouluttajana ja kehittäjänä eri yhteyksissä.
Olen toiminut kouluttajana useissa erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntaan liittyvissä projekteissa, kuten Liikuntaa Kaikille Lapsille- hankkeessa (2002-2008) sekä ESLUn ja VAUn koulutuksissa (2014). Olen tuottanut materiaalia ja työstänyt sovelluksia Nuori Suomen Suunnittelen liikuntaa-palveluun (2004-2006,) sekä Innostun liikkumaan-projektiin (2014).
Urheiluseuroille olen vuosien varrella pitänyt erilaisia liikkuvuuskoulutuksia.
Olen toiminut kouluttajana neuvolan täydennyskoulutuksissa ja ammatillisessa oppilaitoksessa aiheena poikkeavan motorisen kehityksen tunnistaminen.
Olen toiminut NDT, Bobath pienryhmäohjaajana vuodesta 2000.
Olen vetänyt erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntaryhmiä ja moniammatillisia terapiaryhmiä, telinevoimistelua sekä toiminut jalkapallossa erilaisissa ohjaus- ja huoltotehtävissä.