Olemme osa Coronariaa

Päivi Holappa

paivi_holappa
Puheterapeutti, FM
040-570 6061
paivi.holappa@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2011. Olen toiminut valmistumisestani lähtien yksityisellä sektorilla, jossa päätehtävänä on ollut lasten, nuorten ja aikuisten arjessa tapahtuva puheterapeuttinen kuntoutus sekä lähiyhteisöjen ohjaus. Olen myös saanut kokemusta lasten ja nuorten puheterapeuttisesta arvioinnista työskennellessäni puheterapeuttiharjoittelijana Seinäjoen keskussairaalan lastenneurologian poliklinikalla. Lisäksi olen toiminut lastenohjaajana ja puheterapeuttina Aivoliiton sopeutumisvalmennuskursseilla vuosina 2010 ja 2011. Työskentely on tapahtunut moniammatillisissa työyhteisöissä. Olen aloittanut Terapeijassa vuonna 2015 ja tällä hetkellä työskentelen lasten parissa, joilla on puhemotorisia pulmia, syömisen ongelmia, laaja-alaista kehitysviivettä, kehitysvammaa sekä autismin kirjon ongelmia.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Minulla on monipuolinen kokemus lasten kielellisten taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiyhteisöjen ohjauksesta. Käytän työssäni jatkuvasti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia, tukiviittomia ja puhelaitteita. Työn kautta olen saanut kokemusta etenkin lasten puheen tuoton pulmien kuntoutuksesta.

Kouluttautumisen kautta olen saanut laajempaa osaamista puhemotoristen ja syömisen pulmien kuntoutukseen:

  • OPT: tasot 1 ja 2 sekä Apraksia (TalkTools)
  • Syöttämisen hyvät käytännöt (Terapeija)
  • Suun ja kasvojen aluee faskia (Terapeija)
  • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus (Terapeija, syventävä kurssi)
  • Kuinka K-äänne kuntoutetaan (Terapeija)
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (Savinainen-Makkonen)

Olen myös kouluttautunut kommunikaation tukemiseen eri menetelmillä:

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (Nivarpää-Hukki, Tanskanen, Tarpila)
  • Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla (Puheterapeuttien Kustannus Oy ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry)
  • PRT (Honkalampisäätiö)
  • Tukiviittomien alkeiskurssi (Oulu-opisto)

KIELITAITO
Suomi, englanti, ruotsi. Terapiakielenä suomi.

MUUTA
Olen saanut runsaasti kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta päivähoidon, perusopetuksen sekä harrasteryhmien kautta jo ennen valmistumista.