Olemme osa Coronariaa

Päivi Saukko

paivi_saukko
Musiikkiterapeutti
FT, psykologi
040-577 3671
paivi.saukko@coronaria.fi

KOULUTUS
Olen koulutukseltani laillistettu psykologi (Helsingin yliopisto 1982) ja musiikkiterapeutti (Sibelius-Akatemia 1978 ja Uppsala Musikterapiinstitutet, TMT-koulutus 1993). Väittelin filosofian tohtoriksi vuonna 2008 (Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos) tutkimusaiheenani musiikkiterapian tavoitteet lasten kuntoutuksessa. Olen kouluttautunut myös työnohjaajaksi. Kehitän ja syvennän jatkuvasti osaamistani osallistumalla erilaisiin täydennyskoulutuksiin sekä kansainvälisiin musiikkiterapian ja musiikin tutkimuksen kongresseihin

TYÖKOKEMUS
Olen työskennellyt psykologina perheneuvolassa, erityiskoulussa, sopeutumisvalmennuskursseilla ja erikoissairaanhoidossa. Musiikkiterapeuttina työskentelin Espoon kaupungin erityiskouluilla ja erikoissairaanhoidossa ennen siirtymistäni yksityiseksi ammatinharjoittajaksi Terapiakeskus Terapeijaan vuonna 1996. Työnohjausasiakkainani on ollut mm. terveydenhuollon ja päivähoidon työntekijöitä, esimiehiä, terapeutteja ja yrittäjiä. Terapiatyön lisäksi olen toiminut musiikkiterapia-alan kouluttajana ja asiantuntijatehtävissä.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN

 1. Musiikkiterapia lapsille ja nuorille, joilla on kokonaiskehitykseen, vuorovaikutukseen, puheen ja kielen kehitykseen, tunne-elämään ja/tai toiminnallisiin valmiuksiin liittyviä vaikeuksia
 • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus: musiikkiterapia yksilö- ja ryhmäterapiana
 • Kelan kuntoutuspsykoterapia: musiikkiterapia (16-25-vuotiaille)
 • Palveluntuottajasopimus HUS:n kanssa: lasten ja nuorten musiikkiterapia
 1. Musiikkiterapian erityismenetelmät
 • Olen suorittanut TMT (toiminnallinen musiikkiterapia) -menetelmän koulutuksen.
 • Olen suorittanut Tarinasäveltämisen© perusopinnot.
 • Olen perehtynyt kuvionuottien monipuoliseen käyttämiseen musiikkiterapiassa.
 • Minulla on mahdollisuus käyttää iPadia terapiatyössäni.
 1. Musiikkiterapia-arviot
 • Työskentelin yli 20 vuotta konsultoivana musiikkiterapeuttina HUS:n audiofoniatrisella lastenosastolla osallistuen lasten arviointiin moniammatillisen työryhmän jäsenenä.
 1. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät
 • Osaan käyttää tukiviittomia, kuvakommunikointikansioita ja puhelaitteita.
 • Käytän tarvittaessa toimintatauluja ja muuta kuvamateriaalia kommunikoinnin tukena, asiakkaan valintojen mahdollistajana sekä toiminnan jäsentäjänä.
 1. Vanhempien ohjauskäynnit ja moniammatillinen yhteistyö
 • Olen työskennellyt erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kanssa perheneuvolassa, sopeutumisvalmennuskursseilla ja vanhempien keskusteluryhmien ohjaajana.
 • Terapeuttina pidän yhteistyötä lapsen/nuoren vanhempien ja lähiyhteisön kanssa erittäin tärkeänä ja haluan toteuttaa sitä väitöstutkimukseni mukaisesti kuntoutuskumppanuuden hengessä.

KIELITAITO
Suomi, ruotsi, englanti

MUUTA
Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n tunnustuspalkinto: ”Vuoden 2011 musiikkiterapia-alan vaikuttaja”

Julkaisuja:
Saukko, Päivi. 2008. Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa. Jyväskylä Studies in Humanities 112. Väitöskirja.
Saukko, Päivi. 2013. Musiikki ilona ja lapsen kuntoutumisen tukena. Satakieliseminaarin seminaarijulkaisu.
Saukko, Päivi. 2014. Ikkunoita lasten kuntoutukseen. Musiikkiterapia 29: 1.