Olemme osa Coronariaa

Pauliina Väänänen

Puheterapeutti, FM
050-347 3745
pauliina.vaananen@coronaria.fi

KOULUTUS
Filosofian maisteri, puheterapeutti

TYÖKOKEMUS
Suoritin opintojeni loppuharjoittelun Rinnekoti-Säätiöllä, jonne jäin myös valmistumiseni jälkeen puheterapeutiksi kehitysvammaisille ja autismin kirjon asiakkaille. Työnkuvaani kuului asiakkaiden arviointi, kuntoutussuunnitelmien laadinta, kuntoutuksen toteuttaminen laitosterapioina sekä lähi-ihmisten ohjaus. Työssäni toimin osana moniammatillista työryhmää sekä osallistuin tutkimusjaksoille. Toteutin liikkuvana palveluna ohjauksellisia käyntejä Uudellamaalla asiakkaiden lähiympäristöissä.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Minulla on eniten kokemusta vaikeista vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöistä, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käytöstä, lähiympäristön kanssa tiiviin yhteistyön tekemisestä ja lähi-ihmisten ohjaamisesta sekä syömisen, juomisen, oraalimotoriikan ja -sensoriikan pulmista. Olen työskennellyt erityisesti vaikeasti kehitysvammaisten, liikuntavammaisten, monivammaisten ja autismin kirjon asiakkaiden kanssa. Työkokemukseni myötä olen kohdannut paljon erilaisia asiakkaita, minkä näkisinkin vahvuudekseni. Tämän myötä olen myös saanut monipuolisen käsityksen sekä arviointi- että kuntoutuskentältä.

Näen monipuolisen kouluttautumisen tärkeänä osaamiseni vahvistamiseksi, ja olenkin hankkinut erityisosaamista mm. seuraavista koulutuksista: Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen, OPT 1: A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, Lasten syömisen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus sekä Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen. Voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmään olen perehtynyt vahvasti myös pro gradu – ja kandidaatin tutkielmieni myötä sekä käytännön työssä hyödyntämällä sitä terapia- ja arviointityössä ja ohjaamalla lähi-ihmisiä toimintatavan käyttöön.

 Jo opiskeluaikana pyrin saamaan monipuolisesti työkokemusta, josta olisi hyötyä puheterapeuttina toimiessani. Sainkin tuolloin kokemusta muun muassa aikuisneurologisista asiakkaista, kun opetin afaattisille henkilöille suunnatuilla Juttu-tupa-kursseilla Vantaan aikuisopistolla ja Helsingin työväenopistolla yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Lisäksi toimin henkilökohtaisena avustajana sekä työskentelin kehitysvammaisten ryhmäkodissa. Olen myös tehnyt luokanopettajan sijaisuuksia. 

KIELITAITO
Terapiakielenä suomi, ohjausta myös englanniksi.