Olemme osa Coronariaa

Petra Enroth

Enroth Petra L
Toimintaterapeutti
Kuntoutus YAMK
040 – 719 5164
petra.enroth@coronaria.fi

KOULUTUS

Toimintaterapeutti
Kuntoutuksen ylempi AMK-tutkinto
NLP –practitioner (Neuro-linguistic Programming)
Kasvatustieteen aineopinnot
AMPS -testimenetelmäkoulutus (Assessment of Motor and Process Skills)
Perhekoulu POP – ohjaajakoulutus (Pre-school Overactivity Programme) vanhempien ja lasten ohjaus
Kognitiivisen terapian perustaidot -koulutus
Master of Science with a major in Occupational Therapy -alk. 08/2018

TYÖKOKEMUS
Olen työskennellyt 01/16 alkaen Terapeijan moniammatillisessa tiimissä lasten kuntoutuksen parissa. Sitä ennen työskentelin vuodesta 2005 toimintaterapeuttina erityisnuorten parissa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Asiakasryhminä mielenterveys-, neurologiset, neuropsykiatriset, kehitysviivästeiset ja oppimishaasteiset asiakkaat. Työ muodostui yksilö-, ryhmä- ja muusta moniammatillisesta työstä. Olen ohjannut alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa moniammatillisia sensomotoriikkaryhmiä sekä lasten ryhmiä lastensuojelun perhehoidon viikonlopuissa. Työkokemusta minulla on myös lastensuojelun perhehoidon ohjaustyöstä sekä muista sosiaali- ja terveysalan töistä.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN
Olen erikoistunut lasten ja nuorten psykiatriseen/ neurologiseen toimintaterapiaan. Lasten parissa työskentely ja erityisoppilaitostyöskentely antavat minulle hyviä valmiuksia oppimisvaikeuksien, kehitysviiveiden, toiminnanohjauksen, aistisäätelyn ja neuropsykiatristen haasteiden kanssa painivien asiakkaiden kuntoutukseen. Erikoistumiskoulutukset ja työkokemus moniammatillisesta mielenterveyskuntoutuksesta antavat myös valmiuksia psykiatristen lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Yksilötyön lisäksi olen ohjannut paljon erilaisia ryhmiä (vuorovaikutus, sensomotoriikka, NLP, arjenhallinta) ja pitänyt erilaisia koulutuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Pyrin kehittämään itseäni jatkuvasti ammatillisesti kouluttautumalla. Elokuusta 2018 lähtien opiskelen Jönköpingin yliopistossa toimintaterapian maisteriopintoja, tavoitteenani lisätä oman kuntoutustyön vaikuttavuutta ja edistää näyttöön perustuvaa työskentelyä.

KIELITAITO
Suomi ja englanti

MUUTA
Lähtökohtia kuntoutustyössäni ovat lapsen ja perheen hyvä kohtaaminen, arjen helpottuminen, asiakaslähtöisyys ja tavoitteellisuus. Pyrin työssäni voimavarakeskeiseen ja hyvään luottamukseen perustuvaan työskentelyyn. Koen tärkeäksi asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen etsimisen sekä näkyväksi tekemisen terapiatyössä.