Olemme osa Coronariaa

Pirita Heikkinen

Puheterapeutti, FM
040-825 5908
pirita.heikkinen@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS

Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta 2009. Loppuharjoitteluni suoritin Seinäjoen keskussairaalassa lastenneurologian päiväosastolla keväällä 2009. Ennen Terapeijaan siirtymistä olen työskennellyt kahdeksan vuotta Järvi-Pohjanmaan perusterveydenhuollossa. Näiden työvuosien aikana olen tehnyt monipuolisesti lasten ja aikuisten puheterapeuttista arviointia ja kuntoutusta sekä ohjannut lähimypäristöjä. Moniammattillinen yhteistyö on tullut tutuksi terapiatyön kautta, ja olen myös puheterapeuttina toiminut yhtenä Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmän jäsenenä.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN

Perusterveydenhuollon puheterapeuttina olen työskennellyt sekä lasten että aikuisten kanssa. Eniten minulla on kokemusta lasten kielen ja/tai puheen kehityksen viivästymisen tai erityisvaikeuden kuntoutuksesta, epäselvän puheen, puhemotoriikan ja äännevirheiden kuntoutuksesta sekä aikuisneurologisten asiakkaiden kielellisten taitojen, puheen ja oraalimotoriikan arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen myös arvioinut ja kuntouttanut aikuisasiakkaiden nielemisvaikeuksia sekä puheen sujuvuuden ja äänen häiriöitä. Lisäksi minulla on kokemusta asiakkaista, joilla on autismin kirjon pulmia ja/tai kielen pragmatiikan vaikeuksia. Viime aikoina olen antanut ohjausta pienten lasten esikielellisten taitojen tukemiseen. Työssäni olen käyttänyt puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja ja ohjannut näiden käyttöä asiakkaiden lähiympäristöille sekä osallistunut paikallisen apuvälinekeskuksen kansioprojektiin.

Oman osaamisen syventäminen ja uuden oppiminen säännöllisellä kouluttautumisella on minulle tärkeää. Viime vuosina olen käynyt muiden muassa seuraavat koulutukset:

OPT 1 (2015) ja OPT 2 (2016)
DPNS -kuntoutus (2012)
Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa (2009)
Kielellinen erityisvaikeus (2010)
Änkyttäjien kuntoutus (2010)
Hoivaa ja leiki -työmalli (2011)
Lasten ja aikuisten apraksia -erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (lasten osuus etäkoulutuksena, 2013)
Esikko -arviointi lastenneuvolakäytössä (2016)
Kuinka R,S,L,D,T kuntoutetaan (2017)

Tuorein käymäni Terapeijan koulutus on Integrated treatment of feeding, speech and mouth function in pediatrics (Diane Bahr) ja syksyn 2017 aikana OPT:n apraksia -osuuden.

KIELITAITO
suomi, ruotsi, englanti, saksa
Terapiakieli: suomi