Olemme osa Coronariaa

Riitta Sulander

riitta
Fysioterapeutti
NDT
050-5658213
riitta.sulander@coronaria.fi

KOULUTUS
Fysioterapeutti, työnohjaaja
Fysioterapian neurologinen erikoistumiskoulutus
NDT, Bobath- ja vauvaterapiakoulutus
Fysioterapian perus- ja aineopinnot
Erityispedagogiikan perusopinnot
Säännöllistä ammattitaitoa syventävää, laaja-alaista jatkokoulutusta

TYÖKOKEMUS
Lasten ja nuorten kuntoutusta vuodesta 1978 lähtien moniammatillisissa työyhteisöissä yhdessä fysio-, toiminta-, musiikki- ja puheterapeuttien kanssa.
Helsingin kaupungin kouluterveydenhuolto ja Taivallahden koulun erityisluokkien fysioterapia 1978-1982.
Lastenlinnan sairaala, erikoisfysioterapeutti, apul. osastonhoitaja 1982-1990.
Jyväskylän kaupunki; liikuntavammaisten erityispäiväkodin fysioterapia, lääkinnällisen kuntoutuksen lasten neurologisen fysioterapian avoterapiat sekä kehitysvammaneuvolan asiantuntijatyöryhmän jäsen 1990-1994.
Vuodesta 1994 lähtien työskennellyt Terapiakeskus Terapeijan moniammatillisessa työyhteisössä.
Fysioterapian perus-ja erikoistumisopintojen kenttäohjaajana 1978- 1990.
Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos, tuntiopettajana erikoistuville lastentarhan opettajille 1991-1994.

ERIKOISOSAAMINEN
NDT, Neurodevelopmental Treatment, Bobath terapia (neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa).
Vauvaterapia, myös vauvat, joilla aistisäätelyn vaikeutta sekä pienet keskoset
Lasten ja nuorten neurologinen kuntoutus laaja-alaisesti.
Lasten ja nuorten ortopedisten sairauksien kuntoutus.
Kokonaisvaltainen, pitkäjänteinen ja perhekeskeinen työskentelyote.
Moniammatillinen ja monialainen työskentely kohti yhteisiä tavoitteita.

KIELITAITO
Suomi, ruotsi, englanti

MUUTA
Olen valmistunut työnohjaajaksi syksyllä 2015.
Koulutukseni perustuu voimavarakeskeiseen työnohjaukseen dialogisin menetelmin.
Olen ollut mukana tekemässä työkyvyn arviointeja Jyväskylän työkeskuksessa 1991-1994