Olemme osa Coronariaa

Saara Savuoja

saara_savuoja
Puheterapeutti
FM
045-174 3936
saara.savuoja@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, Filosofian maisteri

TYÖKOKEMUS
Toimin aikaisemmin lasten puheterapeuttina perusterveydenhuollossa moniammatillisessa työyhteisössä. Minulla on kokemusta lasten puheen, kielen, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta, sekä niihin liittyvästä lähiympäristön ohjaamisesta. Tällä hetkellä työskentelen lasten parissa, joilla on kielellisiä tai puhemotorisia vaikeuksia, laajempaa kehitysviivettä tai -vammaisuutta tai autismin kirjolle sijoittuvia haasteita.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN
Minulla on monipuolinen kokemus lasten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Vahvimmat osaamisalueeni ovat kielenkehityksen erityisvaikeus ja puhemotoriset pulmat. Käytän runsaasti puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (kuvat, viittomat) työssäni.

Olen työskennellyt paljon monikielisten ja -kulttuuristen lasten ja perheiden kanssa. Olen ollut töissä useammassa eri maassa, ja se on syventänyt näkökulmaani monikielisyyteen.

Haluan jatkuvasti oppia uutta, ja kehitän ammattiosaamistani säännöllisesti muun muassa osallistumalla koulutuksiin ja työnohjauksiin. Lisäkoulutusten kautta olen syventänyt tietojani suun ja kasvojen seudun motoriikkaan ja sensoriikkaan liittyen (suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibrahoito ja termiset hoidot sekä faskioiden käsittely, OPT1, syöttäminen), fonologian kuntoutukseen liittyen, puhetta tukeviin ja korvaaviin menetelmiin liittyen (viittoma- ja kuvakommunikointikansiokoulutukset) ja kommunikoinnin ydintaitojen arviointiin ja kuntoutukseen liittyen (kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet, PRT).

KIELITAITO
suomi, englanti

KUNTOUTUSKIELI
suomi, vanhempien ohjaus myös englanniksi

MUUTA
Minulla on musiikkialan perustutkinto, ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnän musiikkia puheterapiassa.