Olemme osa Coronariaa

Sisse Godt

Puheterapeutti, FM
041-319 0394
sisse.godt@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta syksyllä 2012. Opintoihin kuuluvan pitkän harjoittelun suoritin keväällä 2011 Helsingin yliopistollisen sairaalan neurologian klinikalla aikuisneurologisessa työssä, jossa työskentelin myös kesän 2011 sijaisena. Työnkuvaani kuului neurologisen vamman tai sairauden aiheuttamien äänen, puheen, kielelliskommunikatiivisten ongelmien sekä nielemisongelmien arviointi, kuntoutus ja lähiympäristön ohjaus. Syksyn 2012 työskentelin osa-aikaisesti lasten kielellisen erityisvaikeuden, viivästyneen puheenkehityksen ja puhemotoristen pulmien kuntouttavana puheterapeuttina yksityisellä sektorilla. Vuosina 2013-2014 ja vuoden 2016 olen työskennellyt perusterveydenhuollossa pääosin lasten parissa, jossa työkenttääni sisältyi lasten puheen, kielen, kommunikaation sekä syömisen ja nielemisen arviointi, kuntoutus ja lähiympäristön ohjaus.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
Osaamisaluettani ovat mm. lasten artikulaation ja puhemotoriikan ongelmat sekä alle kouluikäisten lasten kielellinen tutkiminen ja kuntoutus. Osaamista minulle on työkokemuksen myötä kertynyt erityisesti monikielisyysasioihin liittyen. Kuntoutuksessa ensiarvoisen tärkeänä pidän lähiympäristön ohjaamista. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja. Vahvistan ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti.

Olen viime aikoina suorittanut seuraavat koulutukset:
* The Get Permission Approach to Mealtime Challenges (Marsha Dunn Klein)
* Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
* Oral Placement Therapy (OPT 1 ja 2)

KIELITAITO
Terapiakielenä suomi, ohjaukset myös englanniksi

JULKAISUT/PUBLICATIONS
Minna Laakso & Sisse Godt (2016): Recipient participation in conversations involving participants with fluent or non-fluent aphasia, Clinical Linguistics & Phonetics.