Olemme osa Coronariaa

Ulla Kataja


Puheterapeutti, FM
040-5279199
ulla.kataja@coronaria.fi

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM

TYÖKOKEMUS
Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta toukokuussa 2015, jonka jälkeen työskentelin julkisella sektorilla terveyskeskustyössä aina joulukuuhun 2018 saakka. Työskentely terveyskeskuksen moniammatillisessa yhteisössä (lääkärit, terveydenhoitajat, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, psykologit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat) opetti tuntemaan kuntoutusprosessia laajemmin aina alkutilanteesta lähtien. Työni julkisella sektorilla on ollut hyvin arviointipainotteista, mutta sen ohelle on mahtunut myös pidempiä asiakassuhteita. Työhöni on kuulunut paljon myös ryhmämuotoista kuntoutusta. Olen kohdannut hyvin erilaisia asiakkaita pienistä puhumattomista vaikeisiin afaattisiin aikuisiin, ja väliin on mahtunut iso osa puheterapia-alaan liittyvää diagnostista kirjoa, jonka koen erityisenä rikkautena nyt siirryttyäni yksityiselle sektorille.

Olen puheterapeuttina kiinnostunut erityisesti lasten kehityksellisistä kielihäiriöistä, kommunikointia tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä sekä jokaisen oikeudesta kommunikaatioon ja sen oppimiseen. Koen moniammatillisen yhteistyön sekä lähiympäristön ohjauksen ja osallisuuden hyvin tärkeänä osana kuntoutusprosessia.

TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN
OPT (Oral Placement Therapy) 1 –koulutuksen sekä useita lyhyempiä kuten esim, Go Talk Now –ohjelman rakentaminen, änkytykseen ja arviointiin liittyviä koulutuksia.

KIELITAITO
Terapiakielenä suomi, ohjausta myös englanniksi.