Olemme osa Coronariaa
Marianne Rautakorpi

Marianne Rautakorpi

Fysioterapeutti, NDT 0400-831 754 marianne.rautakorpi@coronaria.fi KOULUTUS Fysioterapeutti NDT. Olen suorittanut NDT tutkinnon Lontoon Bobath Centerissä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Koulutuksen aikana syventyminen lasten ja nuorten fysioterapiaan. Ammattitaidon ylläpitäminen ja edistäminen säännöllisellä ja monipuolisella kouluttautumisella. KIELITAITO Suomi, ruotsi, englanti MUUTA Olen työskennellyt kuntosalilla ryhmäliikuntaohjaajana ja lapsiparkissa lastenhoitajana. Olen myös toiminut lasten ohjaajana HYKS:n Kympin Lasten...
Riitta Sulander

Riitta Sulander

Fysioterapeutti NDT 050-5658213 riitta.sulander@coronaria.fi KOULUTUS Fysioterapeutti, työnohjaaja Fysioterapian neurologinen erikoistumiskoulutus NDT, Bobath- ja vauvaterapiakoulutus Fysioterapian perus- ja aineopinnot Erityispedagogiikan perusopinnot Säännöllistä ammattitaitoa syventävää, laaja-alaista jatkokoulutusta TYÖKOKEMUS Lasten ja nuorten kuntoutusta vuodesta 1978 lähtien moniammatillisissa työyhteisöissä yhdessä fysio-, toiminta-, musiikki- ja puheterapeuttien kanssa. Helsingin kaupungin kouluterveydenhuolto ja Taivallahden koulun erityisluokkien fysioterapia 1978-1982. Lastenlinnan sairaala, erikoisfysioterapeutti, apul. osastonhoitaja 1982-1990. Jyväskylän kaupunki; liikuntavammaisten erityispäiväkodin fysioterapia, lääkinnällisen kuntoutuksen lasten neurologisen fysioterapian avoterapiat sekä kehitysvammaneuvolan asiantuntijatyöryhmän jäsen 1990-1994. Vuodesta 1994 lähtien työskennellyt Terapiakeskus Terapeijan moniammatillisessa työyhteisössä. Fysioterapian perus-ja erikoistumisopintojen kenttäohjaajana 1978- 1990. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos, tuntiopettajana erikoistuville lastentarhan opettajille 1991-1994. ERIKOISOSAAMINEN NDT, Neurodevelopmental Treatment, Bobath terapia (neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa). Vauvaterapia, myös vauvat, joilla aistisäätelyn vaikeutta sekä pienet keskoset Lasten ja nuorten neurologinen kuntoutus laaja-alaisesti. Lasten ja nuorten ortopedisten sairauksien kuntoutus. Kokonaisvaltainen, pitkäjänteinen ja perhekeskeinen työskentelyote. Moniammatillinen ja monialainen työskentely kohti yhteisiä tavoitteita. KIELITAITO Suomi, ruotsi, englanti MUUTA Olen valmistunut työnohjaajaksi syksyllä 2015. Koulutukseni perustuu voimavarakeskeiseen työnohjaukseen dialogisin menetelmin. Olen ollut mukana tekemässä työkyvyn arviointeja Jyväskylän työkeskuksessa...
Tarja Suomela

Tarja Suomela

Fysioterapeutti NDT 040-515 5560 tarja.suomela@coronaria.fi KOULUTUS Fysioterapeutti NDT, Bobath-koulutus NDT, Bobath-vauvaterapiakoulutus MT-erikoistuminen (manuaaliset taidot) Säännöllistä ammattitaitoa syventävää jatkokoulutusta TYÖKOKEMUS Valmistuin fysioterapeutiksi v.1992 Helsingin IV Terveydenhuolto-oppilaitoksesta. Olen toiminut siitä lähtien Terapeijan moniammatillisessa työyhteisössä itsenäisenä ammatinharjoittajana. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN NDT, Bobath koulutus ja NDT, Bobath vauvaterapiakoulutus ovat antaneet minulle valmiudet toimia keskosten, vauvojen, lasten ja nuorten neurologisen kuntoutuksen fysioterapeuttina. Terapeijassa työskennellessäni saan päivittäin tehdä yhteistyötä moniammatillisesti eri terapeuttien kanssa. Ortopedisten sairauksien kuntoutuksesta minulla on myös kokemusta. Suoritin MT-erikoistumiskoulutuksen (manuaaliset taidot) v.2012, koska halusin vahvistaa käsillä ohjaamisen taitoja. Suoritan säännöllisiä ammattitaitoa syventävää koulutusta jatkuvasti. Olen kiinnostunut nuoren urheilijan kehonhuollosta; liikkuvuudesta ja vahvistamisesta. Viimeisimmät koulutukset ovat kinesioteippauksesta, fasciakalvojen käsittelyistä ja tavoitteellisesta kuntoutuksesta (GAS). KIELITAITO Terapiakielenä suomi MUUTA Innokkaana urheilun harrastajana ja seuraajana näen kilpaurheilussa ja kuntoutuksessa paljon yhtäläisyyksiä. Molemmissa vaaditaan luottamusta, sitoutumista, tavoitteisiin pyrkimistä, yhteistyötä, iloista mieltä ja tekemisen meininkiä. Pienistä edistymisistä...
Eva Teijonsalo

Eva Teijonsalo

Fysioterapeutti 040-7635065 eva.teijonsalo@coronaria.fi KOULUTUS Fysioterapeutti, valmistunut vuonna 1994 (Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut) NDT/Bobath peruskoulutus 2014-2015 NDT/Bobath-vauvaterapeuttikoulutus 2015-2016 Kielitaito: äidinkieli ruotsi, erinomainen suomi ja englanti TYÖKOKEMUS Olen toiminut yli kymmenen vuotta fysioterapeuttina moniammatillisissa tiimeissä kaiken ikäisten asiakkaiden kuntoutuksessa. Viimeiset viisi vuotta olen hyödyntänyt NDT/Bobath-lähestymistapaa työskennellessäni vauvojen, lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa. Nautin lasten ja nuorten parissa työskentelystä suunnattomasti ja koen että asiakkaat tulevat hienosti kontaktiin minun kanssani ja innostuvat harjoittelemaan sekä fysioterapiassa että allasterapiassa. Yhteistyö asiakkaan, hänen vanhempiensa, koulun tai päiväkodin henkilökunnan ja muiden terapeuttien kanssa on minulle voimavara, jonka avulla terapiassa opitut asiat helpommin siirtyvät asiakkaan arkeen. Aiemmin olen työskennellyt mm. Peijas-Rekolan sairaalan aikuisneurologisella puolella sekä Iho- ja Allergiasairaalassa lasten ja aikuisten hengitysalueen fysioterapian parissa. Folkhälsanilla olen johtanut Kelan MBO ja diabeteksen sopeutumisvalmennuskursseja sekä toiminut fysioterapeuttina mm. fibromyalgia-, selkä-, sydän-, Parkinson- ja Stroke-potilaiden sopeutumisvalmennuskursseilla sekä sotaveteraanien kuntoutuksessa. Iäkkäiden kanssa toimin myös Blomsterfondenin palvelutalon fysioterapiayksikössä. Vuoden 2019 helmikuun alussa aloitin työn Coronaria-Terapeijan Espoon ja Myllypuron toimipisteissä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Miten vauva harjoittelee NDT/Bobath-vauvaterapiassa, Leikki lapsen fysioterapiassa Valmistumisen jälkeen olen käynyt säännöllisesti koulutuksia syventäen osaamistani laaja-alaisesti usealla eri fysioterapian alueella. KIELITAITO Äidinkieli ruotsi, erinomainen suomi ja...
Hanna Vitikka

Hanna Vitikka

Fysioterapeutti, Lymfaterapeutti NDT Psykofyysinen fysioterapia 040-5797 666 hanna.vitikka@coronaria.fi KOULUTUS Fysioterapeutti NDT, Bobath -koulutus Lymfaterapeutti Psykofyysinen fysioterapia, BBAT 1-3 Oral Placement Therapy OPT level 4 Beckman Oral Motor Protocol – terapeutti Säännöllistä ammattitaitoa syventävää laaja-alaista koulutusta TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt vuodesta 2009 Jorvin sairaalassa, Lastenlinnassa ja Lastenklinikalla lasten fysioterapeuttina yhteistyössä toiminta- ja puheterapeuttien kanssa. Työskentelen nyt kokopäiväisesti Terapeijassa moniammatillisessa tiimissä. Olen Terapeijan Syömisklinikan ja Sportklinikan terapeutti. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen erikoistunut keskosten, vauvojen, lasten ja nuorten tutkimiseen ja neurologiseen kuntoutukseen sekä aikuisten neurologiseen kuntoutukseen. Erikoistumiskoulutuksiani ovat mm. NDT, Neurodevelopmental Treatment, Bobath terapia, neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa) Olen erikoistunut myös lymfaterapiaan ja psykofyysiseen fysioterapiaan (BBAT, Basic Body Awareness terapian -lähetymistapa) Olen tehnyt neurologista kuntoutusta ja suun, kasvojen alueen ja syömisen kuntoutusta vuodesta 2010. Erikoistumiskoulutuksiani suun, kasvojen ja syömisen alueella ovat mm. NDT/ Bobath Neuro Developmental Treatment, Oral Placement Therapy OPT level 4 (ensimmäinen OPT level 4 fysioterapeutti yhdessä Eija Helmisen kanssa) Apraxia (OPT) ja Sensory Feeding (OPT) Beckman Oral Motor Protocol. Lisäksi olen kouluttautunut faskian käsittelyn alueella Faskia ja lymfa -erikoiskoulutuksella ja Faskia koulutuksella. Teen töitä aikuis- ja lapsiasiakkaiden kanssa ja olen Terapeijan syömisklinikan terapeutti. Koulutan aktiivisesti muita fysio- toiminta- ja puheterapeutteja iPadin käytössä terapiassa sekä suun, kasvojen alueen ja syömisen kuntoutuksessa. Olen erikoistunut myös lymfaterapiaan ja psykofyysiseen fysioterapiaan (BBAT, Basic Body Awareness terapian -lähetymistapa) KIELITAITO Suomi, hyvä englanti MUUTA Vodder-lymfa yhdistyksen hallituksen varajäsen 2012-2015. Opiskelen Jyväskylän Yliopistossa pääaineena fysioterapia. Olen suorittanut kuntoutustieteen aineopinnot avoimessa yliopistossa. Tein fysioterapian opinnäytetyöni purentaelinten fysikaalisista hoidoista. Suoritin NDT koulutukseni Lontoossa NDT-Bobath Centre:ssä. Olen aktiivinen...