Olemme osa Coronariaa
Pauliina Aarnio

Pauliina Aarnio

Fysioterapeutti, AMK 050-341 2036 pauliina.aarnio@coronaria.fi KOULUTUS Fysioterapeutti, AMK TYÖKOKEMUS Valmistuin fysioterapeutiksi (AMK) vuonna 2011. Olen toiminut 2011-2015 välisenä aikana fysioterapeuttina kehitysvammaisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parissa moniammatillisessa työyhteisössä Rinnekoti-Säätiössä. Vuodesta 2015 alkaen olen toiminut lasten ja nuorten toteuttavana fysioterapeuttina pääkaupunkiseudulla. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Fysioterapiaopintojen aikana syventyminen lasten ja nuorten fysioterapiaan. Työkokemusta eri ikäisten neurologisten lasten ja nuorten polikliinisesta arvioinnista, jossa huomioitu sensomotorisen kehityksen arvioinnin myötä kuntoutus- ja apuvälinetarve. Laaja-alaisesti lasten ja nuorten kuntoutus sekä yhteistyö lapsen lähiympäristön kanssa. Jatkuva ammatillisen osaamisen kehittäminen. Suorittamani koulutukset: NDT, Bobath-terapiakoulutuksen kävin vuosina 2014-2015. Lisäksi olen suorittanut laaja-alaisesti ammattitaitoa syventäviä koulutuksia. KIELITAITO suomi, ruotsi,...
Arja Ropponen-Hälvä

Arja Ropponen-Hälvä

Fysioterapeutti NDT, Bobath -vauvaterapiakoulutus 050-570 5565 arja.ropponen-halva@coronaria.fi KOULUTUS Valmistuin fysioterapeutiksi 1978, erikoistumisopinnot suoritin 1986. NDT, Bobath -kurssi suoritin 1990 ja vauvaterapiakoulutuksen 1996. Lastentarhanopettajaksi valmistuin 1976. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritin vuonna 2011. Lisäksi minulla on laaja-alaisia opintoja erityispedagogiikasta, kasvatuspsykologiasta sekä sosiaalipsykologiasta. TYÖKOKEMUS Olen koko ammattiurani tehnyt töitä lasten ja nuorten parissa. Fysioterapeuttina minulla on yli 30 vuoden kokemus lasten ja nuorten neurologisen fysioterapian alalla. Vuodesta 1982 olen työskennellyt Lastenlinnan sairaalassa Helsingissä erilaisissa arviointi-, kuntoutus- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi olen toiminut fysioterapeuttina koulu- ja päiväkotiympäristössä. Kasvatustieteen opintojen myötä olen työskennellyt luokanopettajana alkuopetuksessa usean vuoden ajan. Olen toiminut myös lasten fysioterapian ammatinharjoittajana päätyöni ohessa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen erikoistunut pienten vauvojen, lasten ja nuorten tutkimiseen, arviointiin ja neurologiseen kuntoutukseen. NDT- koulutukset ovat luoneet hyvän pohjan kehittää omaa ammattitaitoa lasten fysioterapiassa. Työskentely Lastenlinnan sairaalassa osana moniammatillista työyhteisöä on antanut monipuolisia näkökulmia kuntoutukseen ja yhteistyöhön eri ammattiryhmien ja perheiden kanssa. Varhainen puuttuminen ongelmiin sekä perheiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö ovat toimintani vankka perusajatus. Oppiminen ja motorisen kömpelyyden arvioiminen ovat osaamisaluettani yhdistyneenä kasvatustieteelliseen näkökulmaan. Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen sekä päiväkoti- että kouluikäisillä ovat asioita, joihin haluan vaikuttaa. KIELITAITO Suomi, ruotsi ja englanti Muuta Olen toiminut fysioterapiaopiskelijoiden ohjaajana Lastenlinnan sairaalassa sekä ollut mukana kehittämässä pienten lasten tutkimus- ja seurantamenetelmiä...