Olemme osa Coronariaa
Marjaana Kangas

Marjaana Kangas

Fysioterapeutti, NDT, Bobath 044-5778627 marjaana.kangas@coronaria.fi KOULUTUS Fysioterapeutti (AMK), valmistunut vuonna 2014 NDT/Bobath peruskoulutus 2016-2017 Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus 2019 TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt yli neljä vuotta neurologisten asiakkaiden, erityisesti lasten ja nuorten fysioterapian parissa. Lisäksi minulla monen vuoden kokemus kehitysvammaisten ja autismikirjon asiakkaiden parissa työskentelemisestä Rinnekoti-Säätiöllä. Minulle on tärkeää auttaa asiakasta tunnistamaan omat voimavarat ja motivaatio kuntoutumiseen, jonka pohjalta terapiaa lähdetään yhdessä suunnittelemaan. Erityisesti lasten kanssa työskennellessä korostan tiivistä yhteistyötä perheen ja muiden verkostojen kanssa. Yksilöllinen asiakkaan kohtaaminen sekä vuorovaikutus niin asiakkaan kuin hänen lähiympäristönsä kanssa ovat onnistuneen terapiasuhteen perusta. Aloitin työskentelyn Coronaria-Terapeijan Vantaan ja Helsingin toimipisteissä joulukuussa 2019. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Valmistumisen jälkeen olen kouluttautunut säännöllisesti syventäen osaamistani eri fysioterapian alueilla. NDT/Bobath -lähestymistavan lisäksi olen erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan, joka on kokonaisvaltainen lähestymistapa jossa kehon ja mielen vuorovaikutus korostuu. Minulla on kokemusta asiakkaista, joilla on esimerkiksi ahdistus- ja paniikkihäiriötyyppistä oireilua, uupumusta tai masennusta sekä traumaperäistä oireilua ja toiminnallisia häiriöitä. KIELITAITO Suomi,...
Katariina Nyyssölä

Katariina Nyyssölä

Fysioterapeutti NDT, Bobath- ja vauvaterapiakoulutus NLP Master Practitioner 040-515 6371 katariina.nyyssola@coronaria.fi KOULUTUS Olen valmistunut fysioterapeutiksi Helsingissä 1987. Valmistumiseni jälkeen olen käynyt säännöllisesti koulutuksissa syventäen osaamistani laaja- alaisesti usealla eri fysioterapian osa-alueella. NDT, Bobath-ja vauvaterapiakoulutus Terveys-ja terapiasuuntautunut NLP Master Practitioner-koulutus Erityispedagogiikan perusopinnot Erityisuimaopettaja sekä vauva-ja perheuinninohjaaja koulutus TYÖKOKEMUS Valmistumiseni jälkeen työskentelin vuoden Keskussotilassairaala Tilkassa, jonka jälkeen siirryin lasten kuntoutuksen maailmaan Lastenlinnan sairaalaan, missä työskentelin yhteensä viisi vuotta välillä omia lapsiani kotona hoitaen. Vuodesta 1999 olen työskennellyt ammatinharjoittajana Terapiakeskus Terapeijan moniammatillisessa työyhteisössä Vantaalla. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen toiminut yli 25 vuotta lasten ja nuorten neurologisen fysioterapian alalla, joten minulla on monipuolista kokemusta ja osaamista erilaisista neurologisten häiriöiden aiheuttamista liikkumisen pulmista. Olen tehnyt paljon varhaiskuntoutusta, johon olen saanut työkaluja vauvaterapia- koulutuksesta. Olen työskennellyt myös lasten ortopedisten sairauksien ja reuman kuntoutuksessa. Minulla on paljon kokemuksen tuomaa asiantuntemusta erilaisista liikkumisen apuvälineistä. Työskentelytapani on perhekeskeinen, pitkäjänteinen ja joustava. Työssäni tärkeää on myös moniammatillisuus ja monialaisuus. Yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa pyritään etenemään kohti yhteisiä tavoitteita. KIELITAITO Suomi, englanti MUUTA Olen aiemmin toiminut kahdeksan vuotta vauva-ja perheuinninohjaajana. Olen toiminut NDT, Bobath-...
Nita Tolvanen

Nita Tolvanen

Fysioterapeutti NDT, Bobath- ja vauvaterapiakoulutus Lasten fysioterapian erikoisasiantuntija Faskiamanipulaatio koulutus 0400-989 542 nita.tolvanen@coronaria.fi Lasten fysioterapian erikoisasiantuntija – Suomen Fysioterapeuttiliiton myöntämä erikoisalakohtainen nimike, joka edellyttää laaja-alaista osaamista KOULUTUS Valmistuin fysioterapeutiksi 1987 ja suoritin päivityksen AMK tutkinnoksi 2011. Valmistumiseni jälkeen olen kouluttautunut laaja-alaisesti näin syventäen osaamistani useammalla fysioterapian osa-alueella. NDT, Bobath- ja vauvaterapiakoulutus Erityispedagokiikan-ja pedagogiikan perusopinnot Liikkuvuuskouluttajakoulutus sekä nuoren urheilijan ja toiminnallisen harjoittelun koulutuksia FaskiamanipulatioStecco koulutustaso III TYÖKOKEMUS Valmistuttuani työskentelin ensin Sipoon terveyskeskuksessa 1988, josta siirryin Keskus Fysioterapia Leppävaaraan 1989-1991. Olen toiminut ammatinharjoittajana vuodesta 1993, jolloin siirryin päätoimisesti lasten ja nuorten kuntoutuksen pariin. Siirryin Terapiakeskus Terapeijan moniammatilliseen työyhteisöön Vantaalle 1998. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulla on pitkäaikainen kokemus lasten ja nuorten neurologisesta kuntoutuksesta, paljon koulutusta ja näiden kautta kertynyttä osaamista. Vauvaterapiakoulutus antaa hyvät valmiudet varhaisterapiaan. Minulla on myös kokemusta vauvoista, joilla on aistisäätelyn vaikeutta. Olen työskennellyt myös lasten ja nuorten ortopedisten sairauksien kuntoutuksessa. Työskentelytapani on pitkäjänteinen, perhettä ja lähiympäristöä osallistava sekä kokokaisvaltainen – yhdistän mielelläni osaamistani eri alueilta lapsen tarpeiden mukaan. Moniammatillinen työskentely kohti yhteisiä tavoitteita on tärkeää. Tähän kokemukseen pohjaten työskentelen monialaisesti, jos moniammatillinen lähestymistapa ei ole mahdollinen. Olen perehtynyt sekä urheilufysioterapian että valmennuskoulutusten kautta nuoren urheilijan vammoja ennaltaehkäisevään fyysiseen harjoitteluun sekä liikkuvuusharjoitteluun. Erityistä tukea tarvitsevien lasten liikunnan mahdollistamisen keinot ja liikunnan strukturointi ovat erityisosaamistani. Näiden kehittäminen, kouluttaminen ja ohjaaminen päiväkoti- ja koululiikunnan tilanteisiin ovat vahvuuksiani. Faskiakäsittelyihin olen perehtynyt monen koulutuksen ja näkökulman kautta. Minulla on kokemusta faskiakäsittelystä TULES- asiakkailla (aikuisille ja lapsille) sekä neurologisten lasten fysioterapiassa. KIELITAITO Olen kaksikielinen suomi/ruotsi, englanti MUUTA Olen oman työn ohessa toiminut kouluttajana ja kehittäjänä eri yhteyksissä. Olen toiminut kouluttajana useissa erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntaan liittyvissä projekteissa, kuten Liikuntaa Kaikille Lapsille-...