Olemme osa Coronariaa
Kirsi Airio

Kirsi Airio

Puheterapeutti, FM 040-755 3829 kirsi.airio@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta keväällä 2012. Suoritin opintoihini kuuluvan pitkän harjoittelun ja työskentelin osa-aikaisesti puheterapeuttina 1,5 vuoden ajan ennen valmistumistani Ruskeasuon koulussa, joka on valtion erityiskoulu liikuntavammaisille lapsille. Kuntoutin Ruskeasuon koulussa lapsia, jotka tarvitsivat puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Lisäksi olen työskennellyt viiden kuukauden ajan puheterapeuttina Helsingin terveyskeskuksessa ennen valmistumistani syksyllä 2011 ja valmistumisen jälkeen kolme kuukautta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Iisalmessa. Näissä paikoissa työni pääpaino oli lasten puheterapeuttisen kuntoutustarpeen arvioinnissa. Valmistumisen jälkeen syksystä 2012 lähtien olen työskennellyt yksityisellä sektorilla Uudenmaan alueella. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulle on kertynyt kuntoutuskokemusta etenkin kielellisestä erityisvaikeudesta, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytöstä ja käytön ohjaamisesta lähiympäristölle, Downin syndroomasta sekä puhemotorisista vaikeuksista. Minulla on paljon kokemusta moniammatillisesta työskentelystä ja lähiympäristöjen ohjaamisesta ja pidän todella tärkeänä lasten arkeen ja arjen toimintaympäristöihin nivoutuvaa puheterapiakuntoutusta. Olen kiinnostunut erityisesti puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista (kuvat ja kuvakommunikointikansiot) sekä puhemotorisista pulmista. Suorittamani koulutukset: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry) Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry) Puheterapiaa alle 1-vuotiaalle (Suomen CP-terapiayhdistys ry. toiminut itse koulutuksen toisena järjestäjänä), Eettisyys puheterapeutin työssä (Puheterapeuttien Kustannus Oy ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n Varsinais-Suomen paikallisosasto, Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö (Ruskeasuon koulu), AVH-päivät (Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ja OK-Opintokeskus, Yhteisön ohjaus (Terapeija) KIELITAITO suomi, englanti Terapiakielenä...
Elsa Girod

Elsa Girod

Puheterapeutti FM 040-777 7945 elsa.girod@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Olen aloittanut puheterapeuttina Terapeijassa joulukuussa 2016. Sitä ennen olin lähes 5 vuotta Orton Oy:ssä, jossa työskentelin neurologisella kuntoutusosastolla ja poliklinikalla pääasiassa työikäisten aivoverenkiertohäiriön tai traumaattisen aivovaurion saaneiden aikuisten kanssa. Työssäni arvioin ja kuntoutin kielellis-kognitiivisia ja puhemotorisia häiriöitä, äänihäiriöitä sekä nielemisvaikeuksia. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN *Aivoverenkiertohäiriöiden ja traumaattisten aivovaurioiden seurauksena syntyneiden puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksien arviointi ja kuntoutus *Puhemotoriikan sekä nielemisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus – McNeill Dysphagia Therapy Program (MDTP) – Oral Placement Therapy (OPT1) – VitalStim –sähköstimulaatioterapia – DPNS (deep pharyngeal neuromuscular stimulation) -terapia –Dysphagia Management with Cervical Auscultation *Äänihäiriöiden kuntoutus *Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät – Kuvien, kuvakommunikointikansioiden sekä tietokonepohjaisten kommunikointiohjelmien käyttö ja käytön ohjaus *Lasten kielellisten, vuorovaikutukseen liittyvien sekä puhemotoristen taitojen arviointi, kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus Vahvistan ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti niin aikuisten kuin lasten puolella. KIELITAITO Suomi ja ranska (äidinkielet), englanti, ruotsi, espanja, venäjä. Terapiakielinä suomi, ranska ja englanti. MUUTA Ennen yliopisto-opintojani ja puheterapeutiksi valmistumista opiskelin 2 vuotta ammattikorkeakoulussa (Stadia, nyk. Metropolia) sosiaalialaa Sosionomi -koulutusohjelmassa. Opintojen sekä niihin liittyvien harjoitteluiden ja alalla työskentelyn kautta minulle on kertynyt runsaasti kokemusta lasten ja nuorten kanssa...
Ranja Hassinen

Ranja Hassinen

KOULUTUS Puheterapeutti, FM Helsingin yliopisto TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt valmistumisestani lähtien aikuisneurologisen kuntoutuksen parissa osana moniammatillista työyhteisöä. Työnantajiani ovat olleet HUS Töölön sairaalan neurokirurgian klinikka sekä yli kymmenen vuoden ajan Invalidiliiton Käpylän Kuntoutuskeskus (nyk.Validia Kuntoutus Helsinki). TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN * Aivoverenkiertohäiriöiden ja traumaattisten aivovaurioiden (aivovammojen) jälkitiloihin sekä eteneviin neurologisiin sairauksiin liittyvien puheen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen häiriöiden kuntoutus – mm. SCA (Supported Conversation for Adults With Aphasia) sekä muita niin kotimaisia kuin kansainvälisiä koulutuksia * Puhemotoriikan, nielemisen ja syömistoimintojen sekä äänihäiriöiden kuntoutus – McNeill Dysphagia Therapy Program (MDTP) – VitalStim-sähköstimulaatio – DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation) – FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing) – Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot – LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) Minulla on usean vuoden ajalta kokemusta trakeostomoidun henkilön nielemisen, äänen tuoton ja kommunikaation kuntoutuksesta. KIELITAITO suomi, englanti, ruotsi Terapiakielenä suomi MUUTA Työskentelen pääasiassa aikuisten, mutta mahdollisuuksien mukaan myös nuorten ja lasten kanssa. Ennen logopedian opintoja olen työskennellyt päiväkodissa, ja näin päivähoidon arki ja työskentely lasten parissa on minulle tuttua. Olen kahden pienen lapsen...
Johanna Ihalainen

Johanna Ihalainen

Puheterapeutti FM 044-235 6129 johanna.ihalainen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, Filosofian maisteri TYÖKOKEMUS Minulla on pitkä työkokemus perusterveydenhuollosta. Olen arvioinut lasten puheen ja kielen kehitystä sekä tehnyt kuntoutustyötä hyvin erilaisten lasten ja nuorten parissa. Minulla on kokemusta myös perheen ja lähiympäristön ohjauksesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Erikoisosaamistani on lasten puheen ja kielen kehityksen arviointi ja kuntoutus. Ammattitaitoani kehitän jatkuvasti koulutuksilla. VIIME VUOSINA OLEN OSALLISTUNUT MM. SEURAAVIIN KOULUTUKSIIN: – Oral Placement (OPT) level 1 ja 2 (2016) – Puheen apraksia (2016) – Puhemotoriikkaan ja artikulaatioon liittyviä koulutuksia, Terapeija äännesarja (2016-2017) – Muksuopin perusteet (2017) – Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2017) – Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikaatioon (2017) – Syömiskoulutus; The Get Permission – Approach to Pediatric Feeding Intervention (2017) – PRT, Pivotal Response Training (2018) – Syksyllä 2018 osallistun PECS (Picture Exhange Training) taso 1 -koulutukseen KIELITAITO Puhun suomea, vähän myös ruotsia ja englantia. Terapiakielenä käytän suomea. MUUTA Olen opiskellut yhden lukukauden logopediaa Ruotsissa, Göteborgin yliopistossa vuonna...
Katariina Kanninen

Katariina Kanninen

Katariina Kanninen Puheterapeutti, FM 050 525 3992 katariina.kanninen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, filosofian maisteri. Valmistuin Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2001. TYÖKOKEMUS Aloitin Terapeijassa vuonna 2015. Sitä edeltävältä ajalta minulla on pitkä työkokemus lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjaamisesta perusterveydenhuollossa. Olen kuntouttanut hieman myös aikuisafaatikkoja. Olen saanut työkokemusta kuulovammaisten lasten kielen ja kommunikoinnin arvioinnista sekä kuntoutuksen suunnittelusta erikoissairaanhoidon moniammatillisessa työyhteisössä. Opiskeluaikana työskentelin puheterapeuttina kielihäiriöisten lasten ja heidän perheidensä sopeutumisvalmennuskursseilla. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Lasten puheen ja kielen kehityksen arviointi ja kuntoutus, yhteistyö lapsen lähiympäristön kanssa. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät, kuten tukiviittomat ja kuvat. Erityisesti olen perehtynyt kielihäiriöisten lasten kuntoutukseen. Syvennän ammattitaitoani säännöllisesti alan koulutuksilla, olen hankkinut lisäkoulutusta mm. seuraavasti: – OPT (Oral Placement Therapy) tasot 1 ja 2 – Apraksia-kuntoutus – puhemotoriikkaan ja artikulaatioon liittyviä koulutuksia KIELITAITO, Suomi, englanti ja ruotsi, jonkin verran saksaa ja ranskaa. Terapiakieli on suomi, vanhempien ohjausta annan tarvittaessa englanniksi. MUUTA Minulla on myös kaupallisen alan perustutkinto ja noin 8 vuoden kaupallinen työkokemus. Opiskelin logopediaa vaihto-opiskelijana Ruotsissa yhden lukukauden ajan vuonna 1997 (Karolinska...
Annina Manninen

Annina Manninen

Puheterapeutti FM 050-549 8544 annina.manninen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti FM, Helsingin yliopisto TYÖKOKEMUS Minulla on pitkä työkokemus perusterveydenhuollon puheterapiasta, jossa asiakkainani oli sekä lapsia että aikuisia. Olen myös työskennellyt erityiskoulussa laaja-alaisen erityisopettajan sijaisena 3 vuotta. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen työssäni tehnyt paljon pienten lasten kielellisten, vuorovaikutuksen ja puhemotoristen taitojen arviointia ja kuntoutusta. Asiakkaanani on ollut myös kouluikäisiä lapsia. Puheterapia-asiakkaiden lähi-ihmisten ohjaaminen on aina kuulunut tärkeänä osana työhöni. Lisäksi olen perehtynyt monikielisyyteen ja monikielisten lasten puheterapettiseen arviointiin ja kuntoutukseen. Tästä aiheesta olen myös kouluttanut kollegoitani perusterveydenhuollossa ja opiskelijoita yliopistolla. Aikuisten kommunikaatiohäiriöistä minulla on pitkäaikaista kokemusta afasian yksilö- ja ryhmäkuntoutuksesta. AAC-menetelmistä kuvien ja tukiviittomien käyttö on minulle tuttua. Työurani aikana olen saanut osallistua monipuolisesti työnantajan järjestämiin koulutuksiin sekä lasten että aikuisten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Lisäksi olen vahvistanut osaamistani monikielisyysasioissa omaehtoisesti kouluttautumalla sekä perehtymällä alan erilaisiin tutkimuksiin. KIELITAITO Suomi, englanti. Terapiakielenä suomi. Auttavasti ruotsi ja...