Olemme osa Coronariaa
Jaana Lagercrantz

Jaana Lagercrantz

Toimintaterapeutti LTO, Lastentarhanopettaja 040-5266 479 jaana.lagercrantz@coronaria.fi KOULUTUS Valmistuin toimintaterapeutiksi 2003 Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadiasta. Vuodesta 2005 alkaen olen työskennellyt Terapiakeskus Terapeijassa yksityisenä ammatinharjoittajana. Aiemmin toimin päivähoidossa lastentarhanopettajan- ja päiväkodinjohtajan tehtävissä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN 1. Psykoterapian perusteet – koulutus Tarjoan psykiatrista ja neurologista toimintaterapiaa 2. ”Ihmeelliset vuodet” lasten- ja vanhempainryhmänohjaajakoulutukset Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pienryhmämuotoinen tehostettu tuki –koulutus. Mielenkiintoni kohteena on ryhmämuotoinen kuntoutus alakouluikäisille lapsille. 3. Oral Placement Therapy OPT 1 Teen suun alueen kuntoutusta osana toimintaterapiaa, tarvittaessa konsultoin OPT 4 tason terapeutteja 4. Käytän lapsen tarpeen mukaan kuvia ja tukiviittomia KIELITAITO Suomi, ruotsi,...
Sanna Punju

Sanna Punju

Toimintaterapeutti AMK 050-587 0310 sanna.punju@coronaria.fi KOULUTUS Toimintaterapeutti 2006, Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia TYÖKOKEMUS Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2006 Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadiasta. Opinnoissani suuntauduin lasten- ja nuorten toimintaterapiaan. Ennen valmistumistani työskentelin vuosia ohjaajana Ruskeasuon koululla liikunta- ja monivammaisten lasten kanssa, jatkoin valmistuttuani työskentelyä myös osa-aikaisesti toimintaterapeuttina. Pian valmistumisen jälkeen aloitin työt Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin neurologian klinikalla, jossa työskentelin sekä osastoilla, että poliklinikalla useita vuosia. Sen jälkeen siirryin työskentelemään polikliinisen kuntoutuksen pariin Terapiapuuhun, ja sen jälkeen olen työskennellyt useita vuosia Ortonilla eri asiakasryhmien parissa osana moniammatillista tiimiä.  Olen tehnyt töitä myös ohjaajana sekä lastensuojelussa, että nuorten aikuisten mielenterveyspuolella. Toimintaterapeutin työn ohella olen toiminut luennoitsijana erilaisissa koulutustilaisuuksissa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Vahvin erikoisosaamisalueeni on neurologinen toimintaterapia, josta minulla on eniten kokemusta ja käytyjä koulutuksia. Hyödynnän työssäni useita eri viitekehyksiä ja terapeuttisia lähestymistapoja tilanteen mukaan. Olen työskennellyt urallani erilaisten asiakasryhmien kanssa (neurologia, psykiatria, ortopedia, palovammakuntoutus) niin lasten- kuin aikuistenkin puolella. Käsivammojen kuntoutuksen erikoistumisopinnot olen suorittanut Arcadassa.  Uskon toimivan vuorovaikutuksen olevan yksi onnistuneen terapiasuhteen tärkeimpiä elementtejä. Teen aktiivisesti yhteistyötä eri yhteistyöverkostojen kanssa. Pohjaan työni voimavarakeskeiseen ajatteluun. Täydentävät koulutukset: -Käsivammojen kuntoutuksen erikoistumisopinnot – AD-AHA –sertifikaatti – Tunnon avulla ohjaaminen KIELITAITO Suomi ja englanti. MUUTA Erikoistumisopintojeni opinnäytetyön tein aiheesta Painevaatteiden käyttö hemipareettisen yläraajan kuntoutuksessa. Toimintaterapeuttikoulutuksen opinnäytetyöni oli Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit – 1. Ja 2. Luokan oppilaiden kirjoittamisen kehitys, vaikeudet ja tukikeinot toimintaterapian...
Harriet Tergujeff

Harriet Tergujeff

KOULUTUS Toimintaterapeutti AMPS -testimenetelmäkoulutus (Assessment of Motor and Process Skills) Lähihoitaja AVEKKI työyhteisön tukemiseen ja ohjaukseen ADHD-ohjaaja/coach Työvalmennuksen eat opintoja Kouluttajakoulutus TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2004 erityisnuorten parissa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Asiakasryhmiin on kuulunut koko erityisopetuksen kirjo, viime vuosina pääpaino on ollut neuropsykiatriset, kehitysviivästeiset ja oppimishaasteiset asiakkaat. Työ muodostui yksilö-, ryhmä- ja muusta moniammatillisesta työstä. Työskentelen 08/16 alkaen Terapeijan moniammatillisessa tiimissä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN Olen erikoistunut lasten, nuorten ja nuorten aikuisten toimintaterapiaan. Asiakkaani ovat olleet pääsääntöisesti nuoria sekä nuoria aikuisia, joilla on neurologinen, psykiatrinen tai neuropsykiatrinen sairaus/vamma, kehityksen viivästymä, laaja-alainen oppimisvaikeus tai liikuntavamma. Asiakkaani ovat tarvinneet sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea opinnoista suoriutumiseen, itsenäistymiseen ja arjen hallintaan. Asiakkaiden pulmat ovat liittyneet esim. motoriikan ja aistisäätelyn pulmiin, toiminnanohjauksen ja ajanhallinnan pulmiin sekä vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmiin. Olen tottunut työskentelemään perheiden kanssa sekä yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Työhöni on sisältynyt sosiaali- ja opetusalan henkilöstölle suunnattujen koulutusten pitämistä mm. vuorovaikutuksesta, toiminnanohjauksesta ja aistisäätelystä. Olen opiskellut työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon osia ja toiminut työllistymisen tukemiseen liittyvissä kehittämishankkeissa. Pyrin kehittämään itseäni jatkuvasti ammatillisesti kouluttautumalla. KIELITAITO Suomi (ruotsi ja englanti) MUUTA Lähtökohtia kuntoutustyössäni ovat lapsen ja perheen hyvä kohtaaminen, arjen helpottuminen, asiakaslähtöisyys ja tavoitteellisuus. Koen tärkeäksi asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen etsimisen sekä näkyväksi tekemisen terapiatyössä. Lähihoitajan ammatti antaa minulle valmiuksia päiväkotiarjen...