Olemme osa Coronariaa

Verkkokuntoutus

Verkkokuntoutus

Verkko-Terapeija

Terapeija tekee kuntoutusta myös verkossa. Terapeutit tekevät etäkuntoutusta ja työnohjausta käyttämällä tietoturvallista ja suojattua yhteyttä (GoToMeeting).
GoToMeeting noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisia mallisopimuslausekkeita.

Tämän lisäksi myymme monipuolisia kuntoutusvalmennusjaksoja ja muita palveluja verkkokaupassamme.

Mitä verkkokuntoutus on?

Ohjaus ja terapia on perinteisesti toteutettu kasvotusten tapahtuvana vuorovaikutuksena joko vastaanotolla tai kotikäynteinä päiväkodissa, kotona, koulussa tai hoitokodissa. Informaatioteknologian kehittyessä verkkoympäristössä tapahtuva toiminta tulee myös kuntoutuksen yhdeksi työvälineeksi. Terapeija on vahvasti mukana tässä kehityksessä.

Verkkopalveluiden avulla on mahdollista ohjata ja motivoida kuntoutujia myös terapioiden välillä. Tämä auttaa kannustamaan ja ylläpitämään kuntoutumisprosessia. Kuntoutumisesta tulee tapa, osa arkipäivää. Verkon kautta annetaan ohjeita, jaetaan tietoa, keskustellaan ja seurataan henkilökohtaisiin tavoitteisiin pääsyä. Terapeutin palautteet kannustavat jatkamaan.

Etäkuntoutus

Terapeijan terapeutit antavat reaaliaikaista kuntoutusta verkossa. Käytämme verkon yli tehtäviä kuvapuheluja esimerkiksi puheterapeutin välineenä. Kokemukset etäterapiana annetusta puheterapiasta ovat hyviä. Olemme jo pitkään antaneet osalle asiakkaistamme myös kotiohjeet sähköisessä muodossa, joko e-ohjeina sähköpostilla tai videoina. Kaikilla Terapeijan terapeuteilla on käytössään Apple iPad tabletit. joilla kuvapuhelut, kuntoutuksen seuranta ja ohjeiden teko sujuu kätevästi.

Voit varata ajan etäkuntoutukseen tai konsultaatioon ”ajanvarauksestamme”

Valitse ajanvaraus sivuston ylälaidasta, valitse terapialaji esimerkiksi fysio- toiminta- puheterapia tai syömisklinikka, valitse verkkoterapia. Tämän jälkeen saat näkyville ne Terapeijan terapeutit jotka tekevät verkkoterapiaa ja heidän vapaat vastaanottoaikansa etäkuntoutukseen.

  • Varaa aika verkkoterapiaan tai konsultaatioon
  • Saat sähköpostiisi vahvistuksen ja tekstiviestivahvistuksen
  • Terapeutti lähettää sähköpostiisi toiminta- ja maksuohjeet
  • Maksa terapia ja noudata toimintaohjeita
  • Toteutamme tällähetkellä etäkuntoutuksen Facetime ja Skype kuvapuheluina

Kuntoutusvalmennusjaksot

Kuntoutusvalmennusjakso on verkkokuntoutusta. Kun olet hankkinut kuntoutusjakson Terapeijan verkkokaupasta, saat ammattilaisen suunnitteleman valmennusjakson omatoimista kuntoutumistasi varten. Saat kirjalliset ohjeet, video-ohjeet sekä opastuksen. Voit koska tahansa olla yhteydessä vastuuterapeuttiisi, joka vastaa kaikkiin kysymyksiisi ja auttaa sinua edistymään.

Kuntoutusvalmennus on tarkoitettu sinulle joka tarvitset kuntoutusta mutta et saa sitä riittävästi tai haluat ammattilaisen laatimat monipuoliset ohjeet ja videot perinteisen kuntoutuksen tueksi. Kuntoutusvalmennus on tarkoitettu kaikille jotka tarvitsevat fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa tai musiikkiterapiaa.

Aloitat kuntoutuksen ohjeiden mukaan, saat joka viikko uudet ohjeet, jos kuntoutus ei etene riittävästi palaat edellisen viikon ohjeisiin. Jos tunnet kipuja, väsymystä, motivaation puutetta tai kuntoutus ei etene voit aina konsultoida vastuuterapeuttiasi. Voit koska tahansa kysyä mieltäsi askarruttavia asioita ammattilaiselta. Voi lähettää tekstiviestejä, s-posteja, videokysymyksiä ja saat vastauksen 24h:ssa.

äännekoulu.fi

Terapeija on mukana mukana äännekoulu.fi -palvelussa.
Olemme vahvasti mukana äännekoulu -palvelussa, jossa on puheterapeutin laatimia ohjeita, videoita ja pelejä s, l, r, k äänteiden itseopiskelua varten. Opiskelu tapahtuu verkossa. Sivusto uusiutuu kokoajan ja uusia äänteitä tulee mukaan säännöllisin väliajoin.

Äännekoulu on sivusto, joka on tarkoitettu s, l, r, k äänteiden harjoitteluun. 
Sivustossa on puheterapeutin laatimia ohjeita, videoita ja pelejä äänteiden itseopiskelua varten. Äännekoulu etenee portaittain. Ensin äännettä harjoitellaan yksittäisenä ja sen jälkeen tavuissa, sanoissa, lauseissa, tarinoissa sekä spontaanissa puheessa. 
Äännekoulun tehtävät sopivat myös puheterapeuteille ja erityisopettajille, jotka haluavat uusia ideoita kuntoutukseensa. Äännekoulu tuo palvelut alueille joilla ei ole tarjota äänneterapiaa resurssipulan takia. Kunnat ja kaupungit ostavat ännekoulun palvelua asiakkailleen.

Palveluun kuuluu myös puheterapeutin vastauspalvelu ja sieltä voi tilata verkkopuheterapiaa.
Sivujen ohjeista vastaa puheterapeutti Katja Koski. Lisäksi Äännekoulun asentoon, liikkumiseen sekä kasvojen lihaksiston hallintaan liittyvistä ohjeista vastaavat fysioterapeutit Hanna ja Eija Helminen.

Mitä hyötyä verkossa tapahtuvasta kuntoutuksesta on sinulle?

Tärkeimmät edut
1. Verkkokuntoutus on ajasta ja paikasta riippumatonta. Sitä voidaan tehdä missä vaan joko yksilöille tai ryhmille
2. Verkkokuntoutuksen vahvuuksia ovat yhteydenpidon ja tiedottamisen helppous sekä kuntoutusprosessin seuraamisen helppous.
3. Kuntoutustapahtuma (etäkuntoutus) tai osa siitä voidaan nauhoittaa ja kuntoutuja saa sen käyttöönsä kertausta ja omatoimista harjoittelua varten.
4. Palvelujen tuottaminen sinne missä niitä ei ole saatavilla on yksi verkkoterapian tärkeimmistä vahvuuksista. Esimerkiksi puheterapiapalveluita tai syömisterapiaa ei ole saatavana kaikkialla.
5. Kun asiakkaan ei tarvitse lähteä kuntoutukseen kotoaan mahdollistaa se tiiviimmän kuntoutusjakson.
6. Verkkokuntoutus on helppoa ja kätevää kuntoutujalle. Se säästää aikaa ja rahaa ja on tehokasta.

Mitä KELA sanoo verkkokuntoutuksesta

Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardin yleisessä osassa (12.12.2011 päivitetty versio) verkkokuntoutuksen käsite on määritelty seuraavasti:

Verkkokuntoutus
Verkkokuntoutuksella tarkoitetaan tietotekniikan käyttöä kuntoutuksen menetelmänä, välineenä ja toimintatapana. Tietotekniikan avulla toteutettava verkkokuntoutus on kuntoutusta tukevaa toimintaa, ohjausta ja motivointia. Sen työkaluja voivat olla internet, intranetit ja tietokonepohjainen teknologia sekä sen avulla toimivat kuntoutuksen verkkosovellukset.
Verkkokuntoutus on sosiaalinen prosessi, ja siihen kuuluu vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa ihmisten kesken. Verkkokuntoutus mahdollistaa seurannan ja ohjauksen kuntoutujalle sopivaan aikaan, sopivalla tahdilla ja sopivassa paikassa. Oheismateriaalit, tehtävät, linkit ja palaute voidaan jakaa verkon kautta.
Palveluntuottaja voi käyttää kuntoutuksen toteuttamisessa välineenä verkkokuntoutusympäristöä.
Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kuntoutuksen sisällön, kuntoutuksen väliaikojen yhteydenpidon ja välitehtävien toteuttamisessa.